Workshops

Vi erbjuder både paketerade som skräddarsydda workshops utefter era behov, för engagemang och motivation

Varför håller man workshops?

Vi tror att workshops leder till engagemang och motivation, därför utgör de alltid en del i våra olika införande projekt. En väl genomförd workshop har sina fördelar genom att till exempel att fokus flyttas till gruppen och det blir då en mer demokratisk process. Med andra ord ett första steg i det viktiga förankringsarbetet.

Paketerade workshops

I våra paketerade lösningar som Intranät 360 och våra moduler ingår så gott som alltid någon form av workshop. Från sin enklaste form till lite större arrangemang eller liknande.
Inför ett intranätinförande har vi därför workshoppar för att kunna konfigurera och sätta upp intranätet efter verksamhetens behov. Det handlar sammanfattningsvis om att ta fram och definiera roller, behörighetsmodeller, strategi för information, vilka behov av olika typer av samarbeten man har, mål med uppföljning och för uppstart av en hållbar governance och förvaltningsmodell.

När det kommer till våra paketerade moduler som t ex  QMS , Dokumenthantering och OnBoarding  är det liknande behov av workshops för att konfigurera, implementera och introducera dem på bästa sätt i er verksamhet.

Skräddarsydda  workshops

I våra skräddarsydda projekt använder vi framför allt vår projektmetodik och använder workshops för behovsanalys. Vi gör ofta rena workshop uppdrag där verksamheter vill ha en utomstående moderator som hjälper dem att ta fram ett beslutsunderlag, en kravspecifikation eller liknande. Längre ned på sidan kan du läsa om MMC som är en av metoderna vi använder.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med workshops eller vill ha hjälp att hålla en.

Metod för workshop

Vi använder med stor framgång modellen Mission Model Canvas  i många av våra workshops. Vi tycker det är en bra metod för att ta fram en långsiktigt strategi och målbild för intranät och digital arbetsplats. Sedan tjänar den som ett levande verktyg i det ständiga förändrings- och förvaltningsarbetet.

Arbetet inleds med ett antal workshops med olika målgrupper inom organisationen. Med ett utfall att definierar intranätets syfte och mål. Vid behov kan arbetet komma att kompletteras med enkäter, intervjuer, användarstudier och framtagning av kravspecifikationer.

I detta arbete tas även en strategi fram för hur utrullning och lansering ska ske för att nå slutanvändaren på bästa möjliga sätt.