SharePoint workshop

Vi erbjuder både paketerade och skräddarsydda workshops utefter era behov, för engagemang och motivation

Varför håller man workshop?

Vi tror att workshops leder till engagemang och motivation, därför utgör de alltid en del i våra olika införande projekt. En väl genomförd SharePoint workshop har sina fördelar genom att till exempel att fokus flyttas till gruppen och det blir då en mer demokratisk process. Med andra ord kan en workshop vara ett bra första steg i ert viktiga förankringsarbetet.

Paketerad workshop

I våra paketerade lösningar (som Intranät 360 och våra moduler) ingår så gott som alltid någon form av workshop. Från sin enklaste form till lite större arrangemang eller liknande.

Inför ett intranät-införande har vi därför workshops för att kunna konfigurera och sätta upp intranätet efter din verksamhets behov. Det handlar sammanfattningsvis om att:

  • ta fram och definiera roller och behörighetsmodeller
  • ta fram strategi för information
  • identifiera vilka behov av olika typer av samarbeten man har
  • formulera mål med uppföljning
  • formulera mål för uppstart av en hållbar governance- och förvaltningsmodell

När det kommer till våra paketerade moduler som t ex  QMS , Dokumenthantering och OnBoarding  är det liknande behov av workshops för att konfigurera, implementera och introducera dem på bästa sätt i din verksamhet.

Skräddarsydd  SharePoint workshop

I våra skräddarsydda projekt använder vi framför allt vår projektmetodik och använder workshops för behovsanalys. Vi gör ofta rena workshop-uppdrag när du vill ha en utomstående moderator som hjälper dig att ta fram ett beslutsunderlag, en kravspecifikation eller liknande. Längre ned på sidan kan du läsa om MMC som är en av metoderna vi använder.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med workshops eller vill ha hjälp att hålla en.

Metod för workshops

Vi använder med stor framgång modellen Mission Model Canvas  i många av våra workshops. Vi tycker det är en bra metod för att ta fram en långsiktigt strategi och målbild för intranät och digital arbetsplats. Sedan tjänar den som ett levande verktyg i det ständiga förändrings- och förvaltningsarbetet.

Vi inleder arbetet med ett antal workshops tillsammans med olika målgrupper inom din organisation. Målet är att definiera intranätets syfte och mål. Vid behov kan vi komplettera arbetet med hjälp av enkäter, intervjuer, användarstudier eller framtagning av kravspecifikationer.

I detta arbete tar vi även fram en strategi för hur utrullning och lansering ska ske för att nå slutanvändaren på bästa möjliga sätt.

sharepoint workshop - mission model canvas