Paketerat intranät, enkelt och användarvänligt

Med Intranät 360 gör vi det lätt att samarbeta med en lösning som motsvarar er verksamhets behov på ett modernt intranät på er digitala arbetsplats.

Ledordet är enkelhet

Vårt paketerade Intranät 360 hjälper er att snabbt och enkelt komma igång med att samarbeta och engagera era medarbetare och organisation. Vi tror att man ökar produktivitet, samarbete och kommunikation med ett digitalt verktyg som användare har lätt att förstå och gilla. Det ska vara lätt att skapa, hitta och dela innehåll och det ska vara enkelt att skapa de rum och ytor man behöver för att samarbeta. Genom att tillhanda hålla s.k. self-service med guider och rekommenderade  mallar för samarbete gör vi det lätt för användarna men skapar också förutsättningar för säkerhet och struktur.

Fokus på medarbetarna

Genom att jobba med en paketerad lösning och införandeprojekt kan fokus läggas på medarbetarna och deras upplevelse istället för på teknikfrågor och plattformsdiskussioner. Med alla förutsättningar på plats är tiden för implementation snarare i veckor än i månader. Med Intranät 360 får ni ett skalbart intranät som enkelt kan fyllas med innehåll och som har det moderna intranätets funktioner.

Paketering ger trygghet

Med Intranät 360 vet ni vad ni får och har kontroll över kostnad och kalendertid. Med tydliga metod och projektplanering där alla aktiviteter som innefattar bidrag från er organisation är tydliggjorda. Riktade workshops för roller, behörigheter, informationsägare tydliggör vad som förväntas och vilka beslut ni som organisation behöver fatta under vägen. I god tid får ni insikt i vad ni behöver planera för och förbereda. Intranät 360 är baserad på SharePoint och fullt kompatibel med Office 365 vilket gör lösningen framtidssäkrad. I paketeringen får ni inte bara tillgång till funktionerna i Intranät 360. Ni drar också fördel av funktioner och stöd i SharePoint och Office 365.

Intranät 360

Förutom införandet med workshops, utbildningar, projekt- och förändringsledning innehåller Intranät 360 följande  moduler:

Paketeringen finns också som

  • Intranät 360 Business
  • Intranät 360 Enterprise

Klicka på länkarna och läs mer om de olika modulerna.
Kontakta oss för demo och mer information