Våra tankar kring lösningar i SharePoint

Vårt fokus är att hålla lösningarna så nära standardfunktionalitet som möjligt. Vi vill inte skruva sönder SharePoint då det minskar förvaltningsbarheten av ert intranät.

Vi siktar alltid på att hålla oss till best practise enligt Microsoft.

Utveckla och konfigurera SharePointlösningar

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med SharePoint och har därför djup förståelse för hur vissa ändringar kan påverka SharePoints funktionalitet.

När vi utvecklar och konfigurerar lösningar i SharePoint håller vi oss till de verktyg som finns tillgängliga i Office 365. T.ex:

  • Microsoft Flow
  • Microsoft PowerApps
  • SharePoint Framework, Office UI Fabric
  • Azure Functions