Våra tankar kring SharePoint-lösningar

Vårt fokus är att hålla lösningarna så nära standardfunktionalitet som möjligt. Vi vill inte skruva sönder SharePoint då det minskar förvaltningsbarheten av ert intranät.

Vi siktar alltid på att hålla oss till best practise enligt Microsoft.

Utveckla och konfigurera lösningar i SharePoint

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med SharePoint-lösningar och har därför djup förståelse för hur vissa ändringar kan påverka SharePoints funktionalitet.

När vi utvecklar och konfigurerar lösningarna håller vi oss till de verktyg som finns tillgängliga i Office 365. T.ex:

  • Microsoft Flow
  • Microsoft PowerApps
  • SharePoint Framework, Office UI Fabric
  • Azure Functions

Genom att alltid förhålla oss till Microsoft sk best practise ser vi till att framtidssäkra din digitala arbetsplats.