SharePoint och Office 365

Microsoft erbjuder verktyg för en digital arbetsplats utformad efter dina behov för att hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt, när och var du vill. SharePoint Office 365 ger nya möjligheter

digitala arbetsplatsen - sharepoint

Modernt i molnet

Med Office 365 och SharePoint online får företag och organisationer möjlighet att anamma ett modernt arbetssätt. Molnbaserade tjänster och anpassade appar ger större flexibilitet och stöd för att bli mer produktiva. Det är enkelt att använda molntjänsterna från Microsoft då de flesta av användarna redan känner igen och är välbekanta med Officepaketet.

Myter om säkerhet

Det florerar fortfarande en hel del myter om att jobba i molnet. Det finns de som oroar sig för säkerhet och sekretess. Microsofts säkerhetsteam anlitar de bästa inom området och använder b la  metoder för trafikbegränsning samt förhindrande, upptäckt och minimering av intrång. Med experter inom efterlevnad och håller Microsoft sig också uppdaterade om de senaste reglerna och föreskrifterna som GDPR. Läs mer i säkerhetscentret för O365

Flexibelt

Med SharePoint Online och Office 365 kan du arbeta både i online- som offlineläge. Du kan också nå din information och dokument från olika platser och enheter. Du är inte längre plats- eller datorbunden utan genom att logga in på ditt office 365 konto kommer du på ett säkert sätt åt din arbetsplats i molnet. Lär dig mer om hur du kan arbeta mobilt och flexibelt på Microsofts informationssida här.

Samarbeta och dela på enkelt sätt

Det har aldrig varit så enkelt eller roligt som nu att samarbeta i SharePoint online som nu. Smarta bibliotek med innehållshantering, metadata och bevarandeprinciper underlättar. Gruppwebbplatser för samarbete i team, kommunikationswebbplatser för att dela i hela organisationen och extern delning i de fall det behövs ger de forum du behöver.Med intranät och webbplatser kan du informera och engagera samt förmedla ditt budskap. SharePoint-mobilappar ger säker åtkomst till intranät och dess innehåll. Använd det inbyggda stödet som finns för automatisering mes aviseringar och arbetsflöden.

Sammantaget erbjuder SharePoint och Office 365 en kompetent och säker plattform. Kontakta oss för mer information hur våra lösningar i SharePoint Online och Office 365 kan hjälpa dig och din organisation.