Ett socialt intranät engagerar

Ett typiskt kännetecken för ett socialt intranät är möjligheten till tvåvägskommunikation där användarna kan kommentera, dela och gilla nyheter eller artiklar på intranätet. Med vår paketering Intranät 360, som bygger på SharePoint och Office 365, kan din organisation snabbt komma igång med sociala funktioner som engagerar medarbetarna.

Det sociala intranätet ger både flexibilitet och kontroll

Det sociala intranätet ger möjlighet att gå ifrån mejlboxen och i stället samarbeta i realtid och online. Med hjälp av ett flertal olika tjänster kan dina medarbetare snabbt och enkelt komma igång att samarbeta.

Privat är de flesta vana vid att kommunicera snabbt och enkelt med varandra med hjälp av chattgrupper och sociala medier, och samma enkelhet vill man ha på sin arbetsplats. Om du inte kan kommunicera lika enkelt på arbetsplatsen som privat, hittar man snart egna kanaler och en så kallad ”skugg-IT-organisation” byggs upp. När det fenomenet uppstår tappar man som organisation kontroll över delar av sin information.

Positiva effekter med ett intranät med sociala förmågor

Man brukar räkna upp ett antal positiva effekter som ett socialt intranät kan bidra till. Man talar om att det bidrar till bra kommunikation. Bra kommunikation och delaktighet kan därför också lägga grunden i en positiv företagskultur. Ett intranät med sociala funktioner möjliggör omedelbar, dubbelriktad och personlig kommunikation och i förlängningen också mer nöjda medarbetare.

Kontakta oss om ett socialt intranät som möjliggör effektivt utbyte av erfarenheter och  ökad kunskapsdelning i ditt företag.

Socialt intranät oavsett enhet

Ett intranät måste kunna stödja medarbetaren oavsett vilken enhet som man använder eller var än medarbetare befinner sig. Tillgänglighet idag är mycket viktig och många medarbetaren förutsätter att det finns när man pratar om sociala intranät. Med ett mobilt intranät ökar din flexibilitet och du får nära tillgång till ditt dagliga arbete, som stödjer dina medarbetare. Sammanfattningsvis fokusera på medarbetaren. Läs mer om mobilt socialt intranät.