Den digitala arbetsplatsen

Vi levererar lösningar för den digitala arbetsplatsen åt ledande svenska företag och organisationer. Med våra lösningar baserade på Microsofts plattformar skapas goda förutsättningar att ha en modern, säker och tillgängligt digital arbetsplats.

En digital mötesplats

En arbetsplats idag är så mycket mer är den fysiska platsen om det så är ett kontor, en avdelning, ett förarsäte, en truckhytt eller ett lager. Många fysiska arbetsplatser är idag inte heller platsbundna utan istället mobila i sin karaktär. Det kan till exempel vara montörer eller säljare som jobbar på fältet eller arbetslaget som har hand om fastighetsskötseln eller maskinparken. Med förändrade arbetsuppgifter och sysselsättningar så ser vi också att former för samarbete och anställning också förändrats mot högre rörlighet och förändring.

Den digitala arbetsplatsen, som är gemensam, blir då mötesplatsen där alla möts och företagskulturen byggs. Det är här man känner identitet och gemenskap, den digitala arenan, miljön och mötesplatsen är lika viktig som den fysiska.

Digitala arbetsplatsen utan begränsningar

Mycket av det vi gör idag gör vi digitalt på något sätt, både när vi är lediga och när vi jobbar. Den gemensamma nämnaren är att vi vill ha förutsättningar och tillgång till den information och stöd som vi behöver för att nå våra mål på ett enkelt och smidigt sätt. Vi vill också ha tillgång till att samarbeta, mötas, dela erfarenheter och kompetenser på det sätt som bäst passar oss. På ett sätt som är obundet av fysiska eller tekniska begränsningar. Det är det man ofta kallar eller benämner som den Digitala arbetsplatsen och den inkluderar ofta fler funktioner eller informationskällor än det traditionella intranätet.

Höga krav på uppkoppling

Idag har vi ofta minst lika många privata digitala mötesplatser och delningsytor som på arbetsplatsen. Vi är konstant uppkopplade och använder olika typer av enheter, appar och programvaror för att kommunicera och interagera. Det har blivit en självklarhet och något vi förväntar oss kunna göra. Det är delvis det som är den stora utmaningen idag för företag och organisationer. Att tillhanda lika bra stöd på arbetsplatsen som privat.  Misslyckas man med det uppstår fenomenet Skugg-it där användarna själva börjar använda olika kanaler och verktyg för att samverka. Risken är att det dels kan bli spretigt med många olika verktyg men också att du förlorar kontrollen att hantera företagets information på ett säkert sätt.

Den smarta digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen idag innehåller och kommer att innehålla alltmer sk smarta funktioner. Dels genom automatisering men också med AI-tjänster. Exempel på det är t ex Microsofts redan idag inbyggda funktioner i Office Online men också via Azure-tjänster som chattbottar. Där vi t ex har den modul vi kallar Smart FAQ. Vår intranät-paketering Intranät 360 och våra moduler bygger på Microsofts teknik och plattformar Office 365 och Azure. Vilket gör att vi kan ta del av smarta tjänster anpassade för den digitala arbetsplatsen på ett bra sätt.

Kontakta oss för en vidare diskussion kring hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att erbjuda en modern digital arbetsplats.

Partnerskap med rådgivning och stöttning

Vet du hur man kan möta användarnas förväntningar och krav men ändå följa lag- och säkerhetskrav och så vidare? Och hur kan du som arbetsgivare ha kontroll, men ändå ge dina anställda en bra upplevelse och driva användaradaption? Hur håller du dig à jour med nya krav, nya releaser och features etc?

Vi tror på att jobba enligt det koncept vi gör med vårt erbjudande där vi också blir en rådgivande och stöttande partner. Vår spets ligger inom Microsoft SharePoint och Office 365 , här har vi branschledande expertis. Läs om hur vi hjälpte Swedish Space Corporation med ett globalt SharePoint-intranät.

 

Ta del av uppdateringar och moderna tjänster

Att leverera tjänster och paketering baserade på Office 365 ger möjlighet att ständigt ta del av nyheter och förbättringar att kunna erbjuda användare de moderna tjänster de efterfrågar.

Då kan man också undvika att få det man brukar kalla en skugg-IT – att användarna själva skapar Facebook-grupper, använder Whats-up eller liknande – där man som företag eller organisation förlorar kontrollen över sin information.

I vårt erbjudande har vi också en tydlig modell för governance och användaradoption. En modern uppdaterad digital arbetsplats som ger det bästa till dig som organisation men också till dina användare.