Intranät med medarbetarnas behov i centrum

Ett modernt intranät sätter användarnas behov i fokus. Erbjud dina medarbetare ett intranät med sociala funktioner och enkelhet att samarbeta.

Vi gillar intranät

Vi på Smiling Workplaces gillar att hjälpa våra kunder att lyckas med sina intranät. Vi känner oss trygga med att vår paketering Intranät 360 och våra moduler kan ge våra kunder den start de behöver för att snabbt komma igång med sin digitala arbetsplats.

Trender

Vi har spanat in några trender kring intranät och digitala arbetsplatsen och delar dem här

  • Låt medarbetarna forma arbetssättet och ge dem inflytande att påverka, ta reda på deras behov. Undvik en arbetsplats där ni fastnar i slutna arbetssätt. Jämför med hur ni samverkar och kommunicerar privat och erbjud lika smidigt samarbete på arbetet.
  • AI, smarta funktioner börjar alltmer göra sitt inträde på den digitala arbetsplatsen. Smiling Workplaces jobbar med den här typen av lösning i det vi kallar Smart FAQ
  • Lärande på individnivå. Alla medarbetare behöver inte veta allt eller lära sig allt. Låt intranätet ge stöd för individanpassat innehåll, samarbete och kompetensforum.

Flexibelt och mobilt

Vi ser alltmer att företag och organisationer mognar i sin syn på möjligheten att arbeta på distans. Dels att man idag bygger både fysiska- och digitala arbetsplatser på nya sätt och då behöver rätt typ av sociala intranät för att möta det.

En annan spaning är att nu för första gången börjar intranätet och den digitala arbetsplatsen att nå utanför de traditionella kontorsjobben, där medarbetarna på ”golvet” förr inte hade access då de inte hade en typisk skrivbordsmiljö. Idag har vi en helt ny spelplan då alla i alla fall har en telefon eller platta. Den mobila arbetsplatsen och det mobila intranätet är ett faktum.