Paketerat intranät 360 – enkelt och användarvänligt

Med vår paketering Intranät 360 gör vi det lätt att samarbeta med en lösning som motsvarar er verksamhets behov på ett modernt intranät. Det är allt ni behöver för er digitala arbetsplats.

Ledordet är enkelhet

Vårt paketerade Intranät 360 hjälper dig att snabbt och enkelt komma igång med att samarbeta och engagera alla medarbetare och hela organisationen. Vi tror att man ökar produktivitet, samarbete och kommunikation med ett digitalt verktyg som användarna har lätt att förstå och gilla. Det ska vara lätt att skapa, hitta och dela innehåll och det ska vara enkelt att skapa de rum och ytor man behöver för att samarbeta. Genom att tillhanda hålla s.k. self-service med guider och rekommenderade mallar för samarbete gör vi det lätt för användarna. Med en paketerad lösning och inbyggda tjänster får du också förutsättningar för säkerhet och struktur.

Intranät 360

Förutom införandet med workshops, utbildningar, projekt- och förändringsledning innehåller vår paketering Intranät 360 ett antal moduler. I paketeringen får du inte bara tillgång till funktionerna i Intranät 360, du får dessutom fördel av funktioner och stöd som finns i SharePoint och Office 365. Paketeringen finns också som Intranät 360 Business och Intranät 360 Enterprise.

Flera välkända varumärken använder paketeringen Intranät 360 som till exempel Barilla som valde paketeringen för att optimera sitt Office 365 intranät med fokus på att öka tillgängligheten för användarna.

paketerat intranät 360 - bild på dator

Intranät 360 Business

Intranät 360 Business är  vår paketering riktad mot butikskedje- och retailbranschen. Här hittar du central information för alla på en övergripande nivå. Ett eventuellt nästa steg kan vara uppdelning per land eller region. Sedan har varje butik och enhet sina lokala information och sidor för sina anställda. Lokala butikssidor kan t ex innehålla scheman för anställda och lokala kampanjer.

I Intranät 360 Business lägger vi också till en behörighetsstyrd extranät-funktionalitet där externa leverantörer uppdaterar och bidrar med information kring leverantörsnyheter, produkter, marknadsmaterial etc.

Funktioner som vissa typer av beställningar, avvikelsehantering. avtals- och leverantörsförteckningar, samarbetsytor, forum, prislistor och aktuella kampanjer ryms också i Intranät 360 Business. Allt med inriktning för att stötta den typiska ”retail” verksamheten.

Du kan också få vårt kvalitetssystem QMS med en anpassning för denna typ av organisation och enheter. Där får du dels övergripande styrdokument som gäller för alla, samt mer lokalt styrande dokument och instruktioner per butik.

Intranät 360 Enterprise

Intranät 360 Enterprise är vår paketering som den riktar sig till den större verksamheten. Den är ofta global med en geografisk spridning. Här är startsidan en mix av global och personlig information. Som användare vill jag snabbt komma åt och se innehåll riktat till mig.

Lösningen tillhandahåller samarbetsytor och information, dels efter organisatorisk tillhörighet och dels efter typ av samarbete och behov i en så kallad self-service.

Informationssäkerhets- och efterlevnadspolicys är viktiga pusselbitar i denna typ av Intranät 360. Andra typiska funktioner är hjälpfunktioner för HR som t ex OnBoarding och utbyggda hjälp och utbildningssidor.

Målstyrt och rollbaserat innehåll är också vanligt tillsammans med utbyggda sök och arkivfunktioner.

Statistik, backuper, övervakning och audit är – förutom efterlevnad och informationssäkerhet – viktiga delar att diskutera i ett Intranät 360 Enterpriseprojekt.

Med fokus på medarbetarna

Genom att jobba med en paketerad lösning och införandeprojekt kan fokus läggas på medarbetarna och deras upplevelse istället för på teknikfrågor och plattformsdiskussioner. Med alla förutsättningar på plats är tiden för implementation snarare i veckor än i månader.

Tack vare ett paketerat Intranät 360 får du ett skalbart intranät som enkelt kan fyllas med innehåll och som har det moderna intranätets funktioner.

Paketering ger trygghet

Med paketeringarna i Intranät 360 vet du vad du får. Och du har dessutom kontroll över kostnad och kalendertid. Med tydlig metod och projektplanering där alla aktiviteter som innefattar bidrag från er organisation är tydliggjorda.

Med hjälp av riktade workshops för roller, behörigheter och informationsägare blir det tydligare vad som förväntas och vilka beslut ni som organisation behöver fatta under vägen. I god tid får ni insikt i vad ni behöver planera för och förbereda.

Intranät 360 är baserad på SharePoint och fullt kompatibel med Office 365 vilket gör lösningen framtidssäkrad.