Paketerat intranät, enkelt och användarvänligt

Med vår paketering Intranät 360 gör vi det lätt att samarbeta med en lösning som motsvarar er verksamhets behov på ett modernt intranät. Allt ni behöver för er digitala arbetsplats.

Ledordet är enkelhet

Vårt paketerade Intranät 360 hjälper er att snabbt och enkelt komma igång med att samarbeta och engagera era medarbetare och organisation. Vi tror att man ökar produktivitet, samarbete och kommunikation med ett digitalt verktyg som användare har lätt att förstå och gilla. Det ska vara lätt att skapa, hitta och dela innehåll och det ska vara enkelt att skapa de rum och ytor man behöver för att samarbeta. Genom att tillhanda hålla s.k. self-service med guider och rekommenderade mallar för samarbete gör vi det lätt för användarna. Med en paketerad lösning och inbyggda tjänster skapas också förutsättningar för säkerhet och struktur.

Intranät 360

Förutom införandet med workshops, utbildningar, projekt- och förändringsledning innehåller vår paketering Intranät 360 ett antal moduler.  I paketeringen får ni inte bara tillgång till funktionerna i Intranät 360 utan  drar också fördel av funktioner och stöd som finns i SharePoint och Office 365.

Paketeringen finns också som Intranät 360 Business och  Intranät 360 Enterprise.

Intranät 360 Business

Intranät 360 Business är  vår paketering riktad mot butikskedje- och retailbranschen. Här samlas central information för alla på en övergripande nivå. Sedan har varje butik och enhet sina lokala information och sidor för sina anställda. Lokala butikssidor kan innehålla scheman för anställda och lokala kampanjer.

I Intranät 360 Business lägger vi också till en behörighetsstyrd extranät-funktionalitet där externa leverantörer uppdaterar och bidrar med information kring leverantörsnyheter, produkter, marknadsmaterial etc.

Funktioner som vissa typer av beställningar, avvikelsehantering. avtals- och leverantörsförteckningar, samarbetsytor, forum, prislistor och aktuella kampanjer ryms också i Intranät 360 Business. Allt med inriktning för att stötta den typiska ”retail” verksamheten.

Vårt kvalitetssystem QMS finns också med en anpassning för denna typ av organisation och enheter. Där man har dels övergripande styrdokument gällande för alla samt lokala styrande dokument och instruktioner per butik.

 

 

Intranät 360 Enterprise

Intranät 360 Enterprise är vår paketering som den riktar sig till den större verksamheten. Ofta global med en geografisk spridning.Här är startsidan en mix av global som personlig information. Som användare vill jag snabbt komma åt och se innehåll riktat till mig.

Här tillhandahålls samarbetsytor och information dels efter organisatorisk tillhörighet, dels efter typ av samarbete och behov i en sk self-service.

Informationssäkerhets- och efterlevnadspolicys är viktiga pusselbitar i denna typ av Intranät 360.Andra typiska funktioner är hjälpfunktioner för HR som t ex OnBoarding och utbyggda hjälp och utbildningssidor.

Målstyrt och rollbaserat innehåll är också vanligt tillsammans med utbyggda sök och arkivfunktioner.

Statistik, backuper, övervakning och audit är förutom efterlevnad och informationssäkerhet viktiga delar att diskutera i ett Intranät 360 Enterpriseprojekt.

 

Med fokus på medarbetarna

Genom att jobba med en paketerad lösning och införandeprojekt kan fokus läggas på medarbetarna och deras upplevelse istället för på teknikfrågor och plattformsdiskussioner. Med alla förutsättningar på plats är tiden för implementation snarare i veckor än i månader. Med paketerat Intranät 360 får ni ett skalbart intranät som enkelt kan fyllas med innehåll och som har det moderna intranätets funktioner.

Paketering ger trygghet

Med paketeringarna i Intranät 360 vet ni vad ni får och har kontroll över kostnad och kalendertid. Med tydlig metod och projektplanering där alla aktiviteter som innefattar bidrag från er organisation är tydliggjorda. Riktade workshops för roller, behörigheter, informationsägare tydliggör vad som förväntas och vilka beslut ni som organisation behöver fatta under vägen. I god tid får ni insikt i vad ni behöver planera för och förbereda. Intranät 360 är baserad på SharePoint och fullt kompatibel med Office 365 vilket gör lösningen framtidssäkrad.