Länkar & Verktyg

Presentera länkar och verktyg på ett tydlig och attraktivt sätt så att era anställda snabbt kommer åt de viktigaste och vanligaste funktionerna inom er organisation.

 

Vi erbjuder en lösning där ni centralt i organisationen kan bestämma att ett antal länkar/verktyg ska visas på intranätets startsida. Vår lösning gör det tydligt och enkelt att överblicka vilka verktyg som finns och vad de ska användas till.

Lösningen bygger på en standard SharePointlista och administreras alltså som vanligt i SharePointgränssnittet. Presentationen av länkarna sker via en webbdel som läggs till på valfri SharePointsida.