Smart FAQ

Komplettera ditt intranät med interaktiva chatbots, som skapas med hjälp av Microsoft Azures Qna Maker.

Smart FAQ

Smart FAQ är en tjänst där vi nyttjar Microsoft Azures Qna Maker, som är anpassad för frågor och svar för att göra det enkelt att underhålla alla kunskapsbaser. Chattroboten konfigurerar vi tillsammans med Bot Service och Language Understanding, så att den letar och rankar olika källor baserat på syftet med frågan.

Det finns också färdiga API:er som du kan välja mellan. Det gör att du kan få en bot med precis den personlighet och det beteende du behöver för sammanhanget. Vill du exempelvis att den ska vara affärsmässig eller mer avslappnad i sin dialog med användaren?

Med interaktiva chatbots kan du:

  • Använda  befintliga innehåll  och snabbt extrahera ut frågor och svar. På så sätt kan du träna upp din chatbot så att den svarar användaren på ett naturligt och samtalsmässigt sätt. Som exempel kan källor för frågor och svar vara webbadresser, strukturerade dokument och produkthandböcker.
  • Med hjälp av ett chattgränsnitt kan du träna din bot genom att redigera, lägga till eller ta bort frågor och svar för kunskapsbasen.

Vill du veta mer om hur du och din verksamhet kan dra nytta av Smart FAQ?
Kontakta oss för demo och diskussion.

smart FAQ – bild på dataskärm