Smart FAQ

Komplettera ditt intranät med interaktiva chatbots. Med hjälp av Microsoft Azures Qna Maker skapar du en smart FAQ

Smart FAQ

Smart FAQ är en tjänst där vi nyttjar Microsoft Azures Qna Maker. Den här botten är anpassad för frågor och svar och gör det enklare att underhålla sina olika kunskapsbaser med frågor och svar. Tillsammans med Bot Service och Language Understanding är det enkelt att konfigurera chattroboten för att leta och ranka svar från olika källor baserat på syftet med frågan.

Det finns också färdiga API.er  att välja från som kan ge din bot önskad personlighet och beteende för sammanhanget, vill du att den ska vara affärsmässig eller mer avslappnad i sin dialog med användaren?

Med Smart FAQ kan du

  • Använda  befintliga innehåll  och snabbt extrahera ut frågor och svar, Du kan använda det innehåll du har och träna upp din chatbot att svara användarna på ett naturligt och samtalsmässigt sätt. Källor för frågor och svar kan vara webbadresser, strukturerade dokument och produkthandböcker.
  • Med hjälp av ett chattgränsnitt kan man träna sin bot genom att redigera, lägga till eller ta bort frågor och svar för kunskapsbasen.

Vill du veta mer om hur du och din verksamhet kan dra nytta av Smart FAQ? Kontakta oss för demo och diskussion.