Samarbete och projekthantering

Samarbete är själva kärnan i SharePoint och Office 365. Vi kan erbjuda lösningar som tillfredsställer era specifika behov. Vi har lång erfarenhet av att leverera samarbetslösningar.

Funderar ni över hur ni kan använda Microsoft Teams, Microsoft Planner eller Yammer i er organisation? Kontakta oss för rådgivning!

Skräddarsy hur era samarbets- och projektytor i SharePoint skall se ut och fungera

Vi erbjuder en lösning där ni kan anpassa hur era samarbetsytor ska se ut om standardsiterna i SharePoint inte tillfredsställer era behov.

Vi kan tillsammans med er ta fram ett antal alternativ för hur era samarbets- och projektytor ska se ut och hur ni vill arbeta i dem:

  • Startsidan för samarbetsytan kan se olika ut beroende på vilken typ av yta det är
  • Ni vill kanske ha olika dokumentbibliotek, uppgiftslistor eller kalendrar beroende på typ av yta
  • Ni vill kunna klassificera ytan för att begränsa vilken typ av information som får lagras på den och vem som får tillgång till den.
  • Vissa ytor ska gå att dela med användare utanför er organisation medan andra ytor endast får användas av personer inom er organisation
  • En viss typ av yta ska vara kopplad till Microsoft Teams och Microsoft Planner, medan en annan typ av yta endast ska kopplas till Microsoft Planner
  • Vi kan även koppla skapandeförfarandet till ett godkännandeflöde där en ansvarig behöver godkänna ytan innan den skapas

Använd Teams, Planner eller Yammer

Utöver själva samarbetsytan i SharePoint kan ni även använda produkter som Teams och Planner för samarbete. Vår samarbetslösning är kompatibel med dessa tjänster då den bygger på användandet av Office 365 Groups vilket är själva grunden för flera tjänster inom Office 365.

Vid skapande av en samarbetsyta/projektsite kan denna kopplas till Microsoft Teams och Planner. I Teams kan ni hålla möten, diskutera problem, dela information inom teamet mm. I Planner lägger ni upp uppgifter som skall utföras inom teamet/projektet.