På Jobbet – central information för alla anställda

Vår På Jobbet-lösning gör det enkelt för era anställda att hitta central information rörande deras arbetsplats, anställning, arbetsuppgifter mm.

Enkelt att hitta viktig och relevant information

Era anställda kan snabbt hitta relevant information samlat på ett och samma ställe. I och med att informationen publiceras centralt kan användarna vara trygga med att informationen är korrekt och uppdaterad samt godkänd av organisationen.

För redaktörerna är det enkelt att arbeta med informationen. De skapar en ny SharePointsida med information och kategoriserar den så blir den tillgänglig. Informationen kan även läggas upp som Word, PowerPoint, PDF mm.

Håll informationen uppdaterad och aktuell

Se till att hålla all på jobbet-information up-to-date genom att utse en informationsansvarig samt sätta ett ”senast granskat”-datum på informationen. Informationsägaren kan då med jämna mellanrum få en påminnelse om att granska sin information och uppdatera den om så krävs. På så sätt undviker ni gammal eller felaktig information på ert intranät.

Vad erbjuder vår På Jobbet-lösning

  • Informationen kan presenteras i alla typer av dokument (Word, Excel, PDF, PowerPoint etc), SharePointsidor, länkar mm
  • Informationen blir sökbar på en samlingssida (se bild). Sökningar görs i hela dokumentet, inte bara rubrik och beskrivning
  • Kopplar ni på informationsägare och granskningspåminnelser kan informationen hållas aktuell och korrekt
  • Anställda ser endast den information denne har behörighet till
  • Kompatibel med SharePoint Online, Microsoft Teams samt SharePoint-appen för iOS och Android
  • Responsiv – lösningen fungerar på alla enheter (dator, mobil, surfplatta)