Microsoft Teams

Teams är ett chattbaserat samarbetsverktyg med uppgift att underlätta samarbete och främja produktivitet. Microsoft Teams får allt större spridning i och med att företag och organisationer upptäcker hur väl det stöder och befrämjar samarbete. Står även ni inför det beslutet? Vi hjälper er när ni vill komma igång med Teams.

Varför Teams ?

Varför vill företag och organisationer komma igång med teams? Teams fungerar som ett centralt nav för teamet och väver samman appar i Office 365. Teams ger även möjlighet att integrera externa appar och system. Med hjälp av Teams kan ni skapa en engagerande miljö för unika team genom att lägga till de appar som teamet känner till och gillar. Det går också att organisera teamet efter ämnen eller projektgrupper med hjälp av kanaler. Ni kan också  anpassa vilka meddelanden som ska visas så att aktiviteter och viktig information framhävs.

Microsoft Teams fungerar på alla era enheter.

Kom igång med Teams

Vi på Smiling Workplaces hjälper dig och din organisation att komma igång och använda Teams.

Lär dig hur du kan använda Microsoft Teams för att:

 • Samla ihop ditt team.
 • Använda chatt istället för e-post.
 • Redigera filer samtidigt på ett säkert sätt.
 • Se vad folk gillar, reagerar och svarar på en en gemensam kanal.
 • Anpassa det genom att lägga till anteckningar, webbplatser och appar.
 • Organisera och sätt upp möten.
 • Underlätta samarbete och främja produktivitet.

Kontakta oss så hjälper dig och din organisation och komma igång på bästa sätt.

Tips vid införande av Teams

 • Ge användarna möjlighet att bidra, begränsa dem inte.
 • Lägg upp ytor efter behov  och användande. Bygg inte stora strukturer på förhand. Det skapar lätt oreda.
 • Undvik att blir överhopad av information- följ bara det du verkligen är intresserad av.
 • Tänk på att nyttja flikarna i kanalerna.
 • Förstå vad Teams är och använd det till rätt saker. Det är en rörlig och föränderlig yta.

Teams ersätter Skype

Förutom det är Teams också  är en komplett lösning för chatt och onlinemöten. Teams ger möjlighet att hålla ljud-, video- och webbkonferenser och chatta med vem som helst i eller utanför organisationen. Teams kommer att ersätta Skype vars tjänster kommer att föras in i Teams. I Teams utvecklas tjänster för telefoni och kommunikation löpande. Läs mer om Voice Calling.