Driftmeddelanden, systemstatus, varningar

Vi erbjuder en lösning där ni kan visa driftmeddelanden, störningar, varningar etc till era användare på till exempel intranätets startsida eller på en samlingssida för driftmeddelanden.

Lösningen har följande funktionalitet:

  • Mellan vilka tidpunkter gäller meddelandet
  • Välj vilken svårighetsgrad händelsen/meddelanden har – Låg, Normal, Hög, Akut. Utseendet på meddelandet speglar svårighetsgraden
  • Välj om meddelandet visas direkt på intranätets startsida eller på en sida där samtliga aktuella driftmeddelanden presenteras
  • Kompatibel med SharePoint Online, Microsoft Teams samt SharePoint-appen för iOS och Android
  • Responsiv – lösningen fungerar på alla enheter (dator, mobil, surfplatta)

Visa utvalda driftmeddelanden på intranätets startsida

Det kanske inte alltid är motiverat att visa samtliga meddelanden på intranätets startsida. Ni kan då välja att visa endast utvalda meddelanden. T.ex. om störningen påverkar ett stort antal användare eller om det handlar om något mer allvarligt.

Driftmeddelanden

Samlingssida för alla aktuella meddelanden

Vår lösning erbjuder möjligheten att visa samtliga aktuella meddelanden på en översiktssida. Här visas alla meddelanden oavsett om de är satta att synas på intranätets startsida eller ej.