Glöm inte backup i O365

Vilken back-up lösning behöver du för back-up och återställning av din data?

Se över ditt back-up behov

Det många inte tänker på när de flyttar sin data till Office 365 är hur de ska hantera backup av information och innehåll. Backup finns i viss mån i Office 365 genom hanteringen av papperskorgen där det sparas i 30 dagar men motsvarar inte alls de förutsättningar du är van från att tidigare ha driftat på en egen server. De återställningsmöjligheter som finns är begränsade och trubbiga i sina återställningsmöjligheter.

De är många som antar att Microsoft sköter backup av den enskildes information och att det ingår i tjänsten, men så är alltså inte fallet. Det är därför viktigt att se över sitt back-up behov och komplettera tjänsten med ett verktyg för back-up som ger kontroll och uppfyller de krav på back-up er verksamhet har att uppfylla.

Olika typer av lösningar

Det finns olika typer av back-up lösningar att välja för O365. Vi kan hjälpa er att implementera och komma igång med ett verktyg för back-up som passar er och er verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.