Avtalshantering i Microsoft 365

Med hjälp av Smiling Workplaces modul för Avtalshantering nyttjar du inbyggda funktioner i Microsoft 365 för att ha bästa kontroll och översikt över dina och din organisations avtal.

Modulen Avtalshantering

Smiling Workplaces modul Avtalshantering hjälper dig och din organisation att ha kontroll på era avtal och deras livscykel.

SharePoint är verktyget där ni får kontroll över lagring, information och kommunikation kring era avtal. Med hjälp av  Microsoft 365 Power Automation skapar vi de arbetsflöden som gör ditt företag smidigare och mer effektivt.

Avtalshantering i Microsoft 365  både förenklar och effektiviserar hantering och uppföljning av avtal. I plattformen finns bl a även verktyg och stöd för säkerhet, efterlevnadsregler, behörighetshantering, sökoptimering och GDPR.

Integrationen som finns med officepaketet gör det intuitivt och enkelt för medarbetarna att komma igång med  en digitaliserade avtalshantering uppsatt i Microsoft 365.

Vill man även visualisera olika processer för att förtydliga för användarna kan man med fördel lägga till klickbara Visio Online bilder. Då det också är en dela av Microsoft 365 går det att integrera Visiobilder i modulen för avtalshantering på ett överskådligt och enkelt sätt.
Vi på Smiling Workplaces använder bl a den funktionen i vår modul för kvalitetssystem, QMS.

Se en översikt över våra olika moduler här.

Modulens olika delar

Modulen Avtalshantering bygger på Microsoft 365 och innehåller de vanligaste funktioner som efterfrågas i system för avtal.  Standardutförandet använder SharePoint och Power Automation.

Med hjälp av modulen så:

  • Förvaltar ni era avtal. Automatiska påminnelser ger full kontroll när det är dags att omförhandla eller säga upp ett avtal.
  • Gör ni era avtal sökbara och tillgängliga från alla enheter.
  • Styr ni vem som ser och kan göra vad med inbyggt stöd för roll- och användarbehörigheter.
  • Skräddarsys vyer och visningar för översikt utefter roll, aktivitet och behov.
  • Ges möjlighet att tillhandahålla uppdaterade och aktuella mallar för era olika avtalstyper.
  • Arkiveras och hanteras era avtal utefter de efterlevnadsregler ni satt upp.
  • Undviker ni extra kostnader och intäktsbortfall genom att ange bevakningspunkter som automatiskt påminner ansvariga personer.
  • Ges även möjlighet att koppla på verktyg för digital signering.

Vill man ha anpassade gränssnitt för inmatning så använder vi även Power Apps ur Microsoft 365.

Vill du veta mer hur du och din organisation kan dra nytta av Microsoft 365 och vår modul för Avtalshantering så hör av dig!

Avtalshantering i Microsoft 365

Smiling Workplaces modul bygger på SharePoint Online och Microsoft Flow (numera kallad Power Automation).  Genom att nyttja de funktioner som finns i Microsoft 365 kan vi hjälpa er med en effektiv hantering av era avtal.

SharePoint för dokumenthantering

 

Power Automation för smarta flöden