Moduler SharePoint: Färdiga lösningar för ert intranät

Vi kan erbjuda ett antal färdiga lösningar för SharePoint Online-intranät. Några exempel på moduler är projekthantering/samarbete, På Jobbet-information, driftsmeddelanden mm.

Avtalshantering i Microsoft 365

Smiling Workplaces modul Avtalshantering hjälper dig och din organisation att ha kontroll på era avtal och deras livscykel.
Läs mer

QMS-kvalitetssystem SharePoint

Med hjälp av QMS-kvalitetssystem i Sharepoint skapar man en gemensam yta för att visualisera och tillgängliggöra processer, styrande verksamhetsdokument, beskrivningar och rutiner.
Läs mer

Onboarding

Smiling Workplaces hjälper många kunder att dra nytta av Office 365 och SharePoint-online. Vi har även tagit fram specifika lösningar för HR och deras specifika behov.
Läs mer

På jobbet

Vår På Jobbet-lösning gör det enkelt för era anställda att hitta central information rörande deras arbetsplats, anställning, arbetsuppgifter mm.
Läs mer

Driftmeddelanden

Vi erbjuder en lösning där ni kan visa driftmeddelanden, störningar, varningar etc till era användare på till exempel intranätets startsida eller på en samlingssida för driftmeddelanden.
Läs mer

Kom igång med Teams

Microsoft Teams får allt större spridning i och med att företag och organisationer upptäcker hur väl det stöder och befrämjar samarbete. Står även ni inför det beslutet? Vi hjälper er att komma igång.
Läs mer

Besökshantering

Besökshantering i Office 365 som tar er besökshantering till nästa nivå för både er och era besökare.
Läs mer

Smart FAQ

Smart FAQ är en tjänst där vi nyttjar Microsoft Azures Qna Maker som gör det enklare att underhålla sina olika kunskapsbaser med frågor och svar.
Läs mer
Läs mer

Personalkatalog med personalsök

Vår lösning Personalkatalog med personalsök i SharePoint förenklar för er att hitta rätt personal samt underlättar för era anställda att uppdatera information om sig själva.
Läs mer

Nyheter med nyhetsarkiv

I vårt nyhetsarkiv finns samtliga era nyheter tillgängliga på ett och samma ställe. Snyggt presenterat, enkelt sökbart och grupperat per publiceringstidpunkt.
Läs mer

Dokumenthantering SharePoint

Dokumenthantering är en av SharePoints starkaste sidor. SharePoint gör det enkelt att samarbeta i dokument, hantera åtkomst till dokument, dela dokument, hitta rätt dokument etc.
Läs mer

Backup

Det finns olika typer av back-up lösningar att välja för O365. Vi kan hjälpa er att implementera och komma igång med ett verktyg för back-up som passar er och er verksamhet.
Läs mer
Läs mer

Verktyg/länkar

Vi erbjuder en lösning där ni centralt i organisationen kan bestämma att ett antal länkar/verktyg ska visas på intranätets startsida.
Läs mer