Intranät på SharePoint

Vi motiverar och engagerar genom att alltid sätta medarbetaren i fokus. Intranät på SharePoint med vår paketering Intranät 360 och våra smarta moduler digitaliserar er arbetsplats på ett modernt och effektivt sätt.

Intranät på SharePoint

Intranät på SharePoint handlar om att fokusera på medarbetarnas verkliga behov i vardagen, för att kunna stödja det dagliga arbetet med hjälp av smarta och effektiva digitala upplevelser och lösningar. Det handlar om att lära känna medarbetarna för att identifiera behoven som finns på arbetsplatsen i vardagen, för att skapa förutsättningar att arbeta på ett modernt sätt. Det handlar också om att skapa lust, känsla och engagemang och ha fokus på medarbetarna, människorna som ska dra nytta av hjälpmedel, plattformar och verktyg.

Kommunikations- och informationsplattformar

Idag använder vi kommunikations- och informationsplattformar privat och vi är vana att kunna vara interaktiva och få snabb feed-back. Olika chattverktyg ersätter telefon och textmeddelanden till vänner och familj. Beteendet vi har privat skapar förväntningar på hur vi vill kunna ta del av information och kommunicera också på jobbet. Om jag som privatperson är van att effektivt  och nyttja appar och effektivt kommunicera så vill jag ha samma upplevelse när jag jobbar. Kan man som arbetsgivare implementera och ge den upplevelsen man har i den privata kommunikationen också i arbetet så vinner man mycket.

Digitalisering av arbetsplatser upplevs ofta som komplext där fokus ofta blir på teknikfrågor, vilket genererar kostsamma projekt som inte genererar ett värde i slutändan för medarbetarna eller verksamheten. Genom att använda en plattform som är molnbaserad och hålls uppdaterad kan fokus istället ligga på medarbetarna. På deras behov och upplevelse. Genom att erbjuda och ge en modern och nutida samarbetsplattform finns därför stora fördelar. Transparens och enkel åtkomst föder intresse, nyfikenhet och ger den bekräftelse som behövs för att väcka lust till engagemang och delaktighet i verksamhet och organisation

Paketering

Vi har tagit fram en SharePoint och Office 365 paketering som ger din verksamhet möjligheterna att vara igång på ett par veckor istället för månader. Intranät 360 är paketeringen som fokuserar på att stödja medarbetarna med funktionalitet som ökar produktiviteten, samarbete och kommunikation. Med hjälp av flertalet moduler kan paketeringen sedan utökas effektivt utifrån era behov, eller som moduler för att komplettera ert redan befintliga intranät även om ni inte har Intranät 360 som plattform.