Skräddarsytt intranät

Vi levererar skräddarsytt intranät helt utifrån era behov och krav, för att leverera en plattform som gör er unika och konkurrenskraftiga. Med hjälp av SharePoint och O365 skapar vi intranät som genererar värde för verksamheten

Vi har stor erfarenhet av att leverera intranät som är skräddarsytt till organisationer och verksamheter som har höga krav på en unik plattform för att möta dom behov som finns. Vi anpassar projekten helt utifrån behov och önskemål, där projekten ofta innehåller aktiviteter som:

  • Definiera behoven genom workshops och intervjuer med fokus på slutanvändarna.
  • Analys och kartläggning för hur vi effektivt ska nyttja SharePoint och O365 som plattform, tappat mot behoven.
  • Pilot för att tidigt under projektet börja arbeta utifrån en idé för att påbörja förankra i mindre skala.
  • Genomförandet där utvecklingen av lösningen sker, baserat på pilot och där lösningen etableras rent tekniskt.
  • Utbildning av alla medarbetare på olika nivåer som tekniskt, redaktörer och slutanvändare.
  • Lansering där vi stödjer er i hela processen som ett tryggt stöd.
  • Support och förvaltning genom konceptet Care

Vi lägger stort fokus och tyngdpunkt på införande- och förankringsaktiviteter som vi tillsammans med utbildningar och målgruppsaktiviteter. Vi ser dem som minst lika viktiga som implementations- och innehållsarbete.

Hybridlösning blir vanligare i skräddarsydda intranät

En typ av skräddarsydda lösningar är de intranät vi sätter upp som så kallade hybrider. Det innebär att de består av delar i SharePoint OnPrem och delar i Office 365 med SharePoint Online.  Genom att använda en hybridlösning kan man dra fördelar av funktioner och appar i molnet men ändå kontrollera och lagra känslig information innanför brandväggarna. Något som alltfler företag och organisationer anammar. Informationen blir åtkomlig och sökbar och för användaren spelar det ingen roll vart den lagras. Genom att sätta upp flöden och processer ser vi också till att ny information skapas och lagras på rätt ställe i intranätet.

SharePoint 2019 med sitt moderna gränssnitt i kombination med SharePoint Online erbjuder en modern och uppdaterad användarupplevelse.  Dess responsiva design om matchar SharePoint Online gör att många kunder väljer att nu gå direkt mot SharePoint 2019 från sin SharePoint 2013 version. Och det gör också att man lättare tar steget till en hybridlösning.