Uppgradering av SharePoint

Vill ni uppgradera ert nuvarande SharePoint-intranät? Funderar ni kanske på att flytta upp intranätet till molnet, SharePoint Online eller SharePoint 2019? Vi kan uppgradera ert gamla intranät till SharePoint 2016/SharePoint 2019 eller migrera/flytta allt innehåll till SharePoint Online.

På Smiling Workplaces har vi flera års erfarenhet av att uppgradera SharePoint-intranät. Vi har färdig metodik, rutiner och verktyg för att göra uppgraderingen så smidig som möjligt.

Vill ni uppgradera ert nuvarande SharePoint-intranät?

Har ni ett SharePoint-intranät baserat på SharePoint 2013, SharePoint 2010 eller kanske SharePoint 2007 så kan vi hjälpa er uppgradera detta till en nyare version av SharePoint.

Vid uppgradering av så kallad On Premise SharePoint (där SharePoint är installerat på era egna servrar) görs uppdateringen i flera steg. Därför sätts den nya SharePoint 2016/2019-farmen upp först.  Denna innehåller SharePointservrar och databaser. Efter det flyttas konfigurations- samt innehållsdatabaserna från de gamla SharePointdatabaserna till de nya databaserna. Information, dokument, konfiguration, användare mm följer därmed med automatiskt.

Dock behöver man innan uppgraderingen se över om någon funktionalitet, tredjepartslösning, SharePointtjänst eller liknande inte stöds i den nya versionen av SharePoint. Med andra ord behöver dessa till exempel avinstalleras och ersättas med något annat i den nya SharePointmiljön.

Varför göra en SharePoint uppgradering?

Det finns olika anledningar varför man väljer att uppgradera SharePoint till en nyare version. De främsta är till exempel:

  • Microsofts support av nuvarande version av SharePoint upphör eller ska upphöra.
  • Man vill till exempel ta del av ny förbättrad funktionalitet och det modernare gränssnitt som en nyare version erbjuder.
  • Man vill framförallt kunna jobba på flera olika typer enheter.

Sammanfattningsvis hamnar allt mer fokus på användarens upplevelse och att göra det enkelt att dela information och samarbeta. Med en nyare version av SharePoint får man ett mer modernt sätt att arbeta. Ett gränssnitt med design och funktioner som motsvarar och matchar användarnas upplevelse och förväntan från andra typer av moderna verktyg.