SharePoint-integrationer

SharePoint är webbaserat vilket gör det relativt enkelt att integrera med andra webbaserade system. Beroende på vilken typ av integration ni behöver är det möjligt att konfigurera befintliga Office 365-tjänster för integreras med andra system. Om Office 365 standardtjänster inte räcker till kan vi utveckla egna integrationslösningar åt er.

digitala arbetsplatsen - sharepoint

Här beskriver vi kort några exempel på integrationsmöjligheter mellan SharePoint och andra tjänster.

Publicera information från SharePoint – presentera SharePoint-information i andra system och tjänster

Det finns goda möjligheter att integrera SharePoint med andra system. SharePoint erbjuder färdiga integrationslösningar samt en utförlig mängd API:er för att läsa och skriva information. Det går även att pusha ut information från SharePoint till andra system. Exempel på vad ni kan göra med konfigurering av befintliga Office 365-tjänster:

 • Publicera information till Slack, Teams, Yammer etcetera, till exempel nyheter eller viktiga meddelanden.
 • Pusha information via Microsoft Flow till Azure där den behandlas och skickas till andra system, t.ex. ett affärssystem.

Några fördelar SharePoint integration kan ge er verksamhet

Ett syfte med integrationsprojekt kan vara att skapa en miljö för samarbete fri från hinder och barriärer. En digital yta där anställda från olika avdelningar och team kan samverka dynamiskt och smärtfritt. Ett intranät med en eller flera företagslösningar integrerat ger flera fördelar. Några fördelar är:

 • Innehåll säkert lagrat, klassificerat och sökbart på ett ställe. SharePoint gör det lätt att söka och använda på olika enheter, även om användarna arbetar i ett offline-läge.
 • Samarbetsfunktionerna i SharePoint och Office 365 gör det lätt utbyta information och kommunicera på en gemensam central plats.
 • Effektivare arbete med affärsprocesser. Ge åtkomst till information, aktuella resultat, uppföljning, styrande dokument och möjliggör rapportering från ett och samma ställe. Spara tid och ansträngning genom att slippa växla mellan olika system.
 • Bättre kontroll och kommunikation kring affärsmöjligheter och försäljning i en integrerad miljö.
 • Skapa delaktighet och stärk företagskulturen genom att integrera och automatisera olika informationsflöden i den digitala arbetsplatsen.

Hämta information till SharePoint – presentera extern information på ert SharePoint-intranät

I SharePoint Online finns färdiga så kallade connectors för att hämta och presentera information på ert SharePoint-intranät. Exempel på tjänster/produkter ni kan hämta information från och visa i webbdelar på en SharePoint-sida är:

 • JIRA
 • Trello
 • GitHub
 • Salesforce
 • Google Analytics
 • Twitter
 • Facebook
 • RSS-flöden

Allt ovanstående anpassas till SharePoint-sidan och visas responsivt vilket gör att det fungerar på alla typer av enheter (dator, telefon, surfplatta).

Integration SharePoint med andra tjänster

Erbjuder ert affärssystem, eller liknande, API:er för att komma åt information kan ni utveckla egna connectors för att hämta denna information och presentera denna i SharePoint. Det går även att integrera SharePoint med andra tjänster utan att gå via connectors.

Förutom externa produkter och tjänster är det enkelt att integrera information och data från övriga Office 365-produkter som exempelvis Microsoft Dynamics 365. Det finns även färdiga webbdelar för att hämta och visa information från följande produkter:

 • Power BI
 • Microsoft Planner
 • Yammer