Digitalt verktyg i SharePoint för globalt samarbete

Kunden är en av de större i världen inom sin bransch och levererar högteknologiska lösningar och tjänster globalt. Kundens affärsidé är att tillhandahålla beprövad teknik i kombination med en mångsidig produktportfölj. Deras erbjudande stöder planering, optimering och genomförande av ett företags affärsvisioner. Som global aktör behöver man ett väl fungerande digitalt verktyg i SharePoint för globalt samarbete.

Samarbete kring digitalt verktyg i SharePoint

Målsättning och syfte

Med en verksamhet med ca 5000 medarbetare på 40 kontor i över 25 länder och 6 kontinenter, så är den interna kommunikationen en utmaning. Och samtidigt blir då samarbete och möjligheten att kunna dela intern information extremt viktiga framgångsfaktorer.

Geografisk spridning, olika tidszoner, kulturer och språk är några utmaningar hos kunden. De höga kraven på att kunna arbeta säkert och enligt strikta policys och lagkrav är några andra de andra utmaningarna. Genom att erbjuda ändamålsenliga tjänster på SharePoint med beprövad teknik och hantering, så skapas förutsättningar för säkert och effektivt samarbete.

Process och lösning

Vi tror att nyckeln till en långvarig kundrelation är att vi är följsamma och proaktiva. Samt att vi fångar upp behov och utmaningar som vår kund står inför. I det här fallet är det kanske extra viktigt då verksamheten är i tillväxt och i ständig förändring. Vi arbetar för att identifiera vår kunds och slutanvändarnas behov för att kunna erbjuda en anpassad setup av SharePoint-tjänster. Målet är att matcha vår kunds behov och målsättningar med anpassningen av tjänsterna, som vi gör tillgängliga via en self-service portal.

Nyckeln till att kunna leverera kvalitet åt våra kunder är bland annat att ständigt omvärldsbevaka. Vi måste hålla oss à jour med rådande och eventuella nya krav, inhämta uppdaterade behov samt att anpassa och kontinuerligt uppdatera våra tjänster. Vi måste också kunna erbjuda en plattform med säkra – men fortfarande enkla och attraktiva – sätt att samarbeta inom ramarna för gällande säkerhets- och auditkrav.

En av anledningarna till att vår kund är nöjd med vårt samarbete tror vi är just att vi kombinerar en säker plattform med en anpassad setup av tjänster. Samt att vi backar upp själva lösningen med användarutbildningar, support och utveckling av nya som befintliga tjänster. Vi är glada över att kunden ser oss på Smiling Workplaces som en strategisk partner på sin fortsatta resa.

Långvarig relation och samarbete

Vi är stolta över att vi under mer än 15 år har fått förtroendet att samarbeta med kunden kring digitala verktyg och samarbetsplattformar. Från en uppstart i Lotus Notes och vidare mot Java, har vi under de senare åren fokuserat samarbetet på SharePoint och Office 365. Utöver tjänsterna för internkommunikation har vi samarbetat kring leverans av andra former av projekt, såsom utveckling av kundspecifika verksamhetslösningar i .net.

Hos kund har vi som leverantör och rådgivare också ansvarat för ett antal migrerings- och transformationsprojekt. Vi har bland annat genomfört migrering och uppdateringar av SharePoint (från SharePoint 2007 till SharePoint 2010 samt SharePoint 2010 till SharePoint 2013).

Allt arbete hos kund utgår från en strategi och fokus på vad som är bästa tjänster och användbarhet för slutanvändarna. Och så klart alltid utan att minska på säkerhet och de audit-krav som ställs.

Ett annan viktig uppgift hos kunden är också att ansvara för och se till att underhåll, förvaltning och daglig ”operations” utförs enligt så kallad ’best practise’. För att göra det på bästa sätt utgör vi som team en del av kundens interna support- och serviceorganisation. Här jobbar vi i nära samarbete med Microsoft.

Hos kund är vi dessutom övergripande ansvariga för den strategisk rådgivningen, där vi också har en koordinerande och samordnande roll gentemot verksamheten och dess olika kravställare.

Kontakta oss

Hör av dig till oss med dina funderingar eller frågor eller om ni är nyfika på ett eget digitalt verktyg i SharePoint. Vi hjälper dig att ta fram den bästa lämpade lösningen för din digitala arbetsplats.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.