Digitalt verktyg i SharePoint för globalt samarbete

Kunden är en av de större i världen inom sin bransch och levererar högteknologiska lösningar och tjänster globalt. Kundens affärsidé är att tillhandahålla beprövad teknik i kombination av en mångsidig produktportfölj som stöder planering, optimering och genomförande av ett företags affärsvisioner. Som global aktör behöver man ett väl fungerande digitalt verktyg för bästa möjliga samarbete.

Målsättning och syfte

Med en verksamhet som inkluderar ca 5000 medarbetare och som sträcker sig över 25 länder, 40 kontor och 6 kontinenter är samarbete och att säkert kunna dela information och internt extremt viktiga framgångsfaktorer. Geografisk spridning, olika tidszoner, kulturer och språk är några utmaningar hos kunden. De höga kraven på att kunna arbeta säkert och enligt strikta policys och lagkrav några andra. Genom att erbjuda ändamålsenliga tjänster på SharePoint med beprövad teknik och hantering så skapas förutsättningar för säkert och effektivt samarbete.

Process och lösning

Nyckeln och processen i en långvarig kundrealtion är att vara följsam, proaktiv och att fånga upp behov och utmaningar i en verksamhet som är i tillväxt och ständig förändring. Genom att arbeta för att identifiera kundens och slutanvändarnas behov och erbjuda en setup avSharePoint-tjänster som på ett tydligt sätt matchar de behov pch målsättningarna . Tjänsterna har vi gjort tillgängliga via en self-service portal.
Att ständigt omvärldsbevaka, hålla oss ajour med rådande och eventuella nya krav, inhämta uppdaterade behov samt att anpassa och uppdatera tjänsterna kontinuerligt är nyckeln till kvalitet.

Att med en plattform för erbjuda verksamheten säkra, men ändå enkla och attraktiva sätt att samarbeta inom ramarna för gällande säkerhets- och auditkrav.
En set-up av tjänster som erbjuds via self-service uppbackade av användarutbildningar, support och utveckling av nya som befintliga tjänster. Detta har resulterat i en mycket nöjd kund som ser Smiling Workplaces som en strategisk partner på sin fortsatta resa.

Långvarig relation och samarbete

Vi är stolta över att ha förmånen och förtroendet att samarbeta med kunden kring digitala verktyg och samarbetsplattformar sedan mer än 15 år tillbaka. Med uppstart i Lotus Notes vidare mot Java har vi alltmer under senare år kommit att fokusrea samarbetet i området SharePoint och Office 365. Utöver tjänsterna för internkommunikation så har samarbetet också inkluderat leverans av flertalet andra projekt somt ex utveckling av kundspecifika verksamhetslösningar i .net. Hos kund har vi som leverantör och rådgivare också ansvarat för ett antal migrerings- och transformationsprojekt som t ex migrering och uppdateringar av SharePoint från SharePoint 2007 till SharePoint 2010 och även så från SharePoint 2010 till SharePoint 2013.

Allt arbete hos kund utgår med strategi och fokus på vad som är bästa tjänster och användbarhet för slutanvändarna utan att minska på säkerhet och audit-krav som ställs.
Ett annan viktig uppgift hos kunden är också att ansvara för- och se till att underhåll, förvaltning och daglig ”operations” utförs enligt så kallad ’best practise’.
För att göra det på bästa sätt utgör vi som team en del av kundens interna support- och serviceorganisation. Här jobbas vi också i nära samarbete med Microsoft. Hos kund är vi övergripande ansvariga för strategisk rådgivning och är även koordinerande och samordnande gentemot verksamheten och dess olika kravställare.

Kontakta oss

Hör av dig till oss med dina funderingar eller frågor. Vi hjälper dig att ta fram den bästa lämpade lösningen för din digitala arbetsplats.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.