Vi välkomnar studenter för examensarbeten inom AI

Många studenter är intresserade av att göra sitt examensarbete tillsammans med ett företag för att få möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkligheten. Studenterna brukar också uppskatta att få kontakt med en ”riktig” arbetsplats och se hur det fungerar. För företagen är det alltid positivt att ta emot studenter som kan få hjälpa till med fördjupningar man själva kanske inte hinner med i det dagliga arbetet mot kunder. Det är också kul och givande att dela med sig av det man kan samtidigt som man träffar duktiga studenter och lär känna varandra.

Vi på Smiling Workplaces är jätteglada att välkomna tre studenter från Karlstad Universitet för att göra sina examensarbeten hos oss. Studenterna kommer att skriva sina uppsatser i området Azure AI och Microsoft tjänster och API:er. AI är för oss ett område som vi vill fördjupa oss mer inom på olika sätt, därför passar det så bra för examens-arbeten tillsammans med studenter. Läs om hur vi arbetar med Microsoft Azure AI

AI är inte bara spännande och högaktuellt för tillämpningar inom industrin utan även för det smarta intranätet och den digitala arbetsplatsen. Vi ser att Azure-plattformen med ett växande utbud av verktyg ger stora möjligheter att utveckla smarta program för bättre användarstöd och upplevelse. Det går att nyttja färdiga API:er som Cognitive Services och Conversational AI med robotverktyg. Man kan också skapa egna modeller med Azure Machine Learning för sina egna specifika scenarion och behov.

Det är en del att tänka på när man gör sitt examensarbete på ett företag. Först har man de akademiska kraven att se till att arbetet måste hålla en viss nivå för att kunna bli ett examensarbete. Vi vet att studenterna har duktiga handledare på universitetet men brukar ändå påminna våra studenter om just den aspekten. När man gör sitt examensarbete inom ett intressant område så är det lätt att bli överambitiös och att man glömmer bort skrivandet och rapporten. Här försöker vi hjälpa till och avgränsa arbetet för att det ska bli en bra balans. Det är fantastiskt roligt och intressant att få ta del av de duktiga studenternas arbeten och vi lär oss lika mycket av varje examensarbete som studenterna gör.

Samtliga studenter studerar vid Karlstad Universitet och kommer att göra sina uppgifter tillsammans med oss på vårt kontor i Karlstad.

Vill du veta mer om möjligheterna till examensarbete hos oss på Smiling Workplaces? Kontakta då Anette.lonnberg@smilingworkplaces.com