Val av licens i Office 365

Val av licens i Office 365

När man börjar titta på att gå över till att använda Office 365 kan det upplevas som svårt och förvirrande att hitta rätt val och modell för val av licens i Office 365. Det kan också vara svårt att hålla isär vad som är vad av program, tjänster och appar. Vi hjälper dig att reda ut begreppen när du står inför ditt val av licens.

Val av Licenser

Office 365 finns för hemanvändning, utbildning och företag. Här tittar vi närmare på företag. Man delar upp dem i tre olika kategorier:

  • Office 365 Business Essentials – fillagring och fildelning i molnet, företags-e-post, SharePoint, Skype och samarbetsytor.
  • Office 365 Business – Office-programmen samt fillagring och fildelning i molnet.
  • Office 365 Business Premium- Office-programmen, fillagring och fildelning i molnet, företags-e-post, SharePoint, Skype och samarbetsytor.

Program som ingår

De olika programmen som finns och ingår i Office 365 är  Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote och Access (endast för PC). Office 365 ger dig välbekanta, alltid uppdaterade program på din favoritenhet. Programmen är bekanta men finns nu som molntjänst tillgängliga vart du än är. En fördel med att ha programmen via Office 365 är att man löpande tar del av uppdateringar och förbättringar av programmen. Programmen ingår i Office 365 Business och i Office 365 Premium som valda licenser. Läs och lär mer om programmen i Office 365 här.

Tjänster

När man pratar om tjänster som ingår i licenserna i Office 365 är det OneDrive, Exchange, Skype, SharePoint och Teams. Vilka som ingår beror på vilket typ av licens eller abonnemang man valt.
På OneDrive ingår lagring och delning av filer med 1 TB. I Exchange e-posten  ingår 50 GB postlåda och anpassad e-postdomänadress. Skype erbjuder chat, onlinemöten och videokonferenser. Plattform för intranät och gruppwebbplatser får man med SharePoint och Teams ger ett nav för teamens samarbete.

Appar och produkter

Förutom de tjänster och program som beskrivits ovan finns det en rad olika verktyg för samarbete och produktivitet. Planner för att organisera uppgifter, Forms för att skapa enkäter och undersökningar, Sway för att göra presentationer och nyhetsbrev, StaffHub för arbetsscheman etc. Med mobil åtkomst, stöd för flera enheter samt ett bra urval av tjänster och produkter ser vi Office 365 som den självklara plattformen i vårt erbjudande kring intranät och olika moduler för den digitala arbetsplatsen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt i ditt användande av och val i Office 365 så hör av dig så berättar vi mer.  Välkommen att kontakta Anette på telefonnummer 0702-580770 eller på mejl anette.lonnberg@smilingworkplaces.com