Intranät-SSC

Swedish Space Corporation väljer modulen På Jobbet som central informations-hub i sin E-learning-portal

Vår kund SSC, Swedish Space Corporation – en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster – erbjuder en spännande och innovativ miljö för sina medarbetare. För SSC är det självklart att det är medarbetarnas hängivenhet, engagemang och skicklighet som ger dem fördelar och skapar deras starka position på marknaden.

Kunden är inte bara innovativ i sina rymdtjänster utan också i hur man skapar mervärde och nytta för sina medarbetare. Därför väljer kunden nu att komplettera sin SharePoint-lösning med ytterligare en instans av modulen På Jobbet. SSC har redan denna modul för den traditionella ”På-Jobbet”-användningen. Den nya instansen kommer att användas som en informations-hub i en E-learning-portal. En portal där kunden digitaliserar och optimerar introduktion av nya medarbetare, och också sin kompetensutveckling och kunskapsutbyte i koncernen.

Vi är ett innovativt företag och såg en möjlighet att tillämpa modulen på ett nytt sätt och kommer att använda den som startsida i vår E-learning-lösning. Säger Conny Jönsson som leder SSC:s utvecklingsarbete av sin digitala arbetsplats.

Rymdindustrin förändras idag snabbt, och det är viktigt att som arbetsgivare både behålla och attrahera den talang man behöver. Med medarbetare spridda i nio länder, och med 25 nationaliteter, är det viktigt att ha en väl fungerande digital arbetsplats med det stöd för samarbete och kompetensutbyte som krävs. Här utgör kundens SharePoint-baserade intranät och samarbetsytor en vital och central plattform.

– Vi är stolta över vårt partnerskap med denna innovativa kund som aktivt arbetar med att vara den bästa arbetsgivaren och den bästa digitala arbetsplatsen. Säger Anette Lönnberg, Verksamhetsutvecklare på Smiling Workplaces.

OM SSC

SSC är en global leverantör av avancerade rymdtjänster. Vi utvecklar nyttolast för experiment och tillhandahåller raket- och ballonguppskjutningstjänster på vår unika anläggning Esrange Space Center. Vi erbjuder också säker tillgång till satelliter genom vårt globala markstationsnätverk, som är ett av världens största. Dessutom tillhandahåller vi teknisk expertis inom alla delar av våra kunders rymdprogram. Med lång erfarenhet och en gedigen förståelse för den snabbt föränderliga rymdmarknaden skräddarsyr vi innovativa och hållbara lösningar till institutionella och kommersiella kunder över hela världen.

SSC täcker den globala marknaden genom sina kontor i Sverige, Tyskland, Nederländerna, USA, Chile, Australien, Kina och Thailand, tillsammans med vårt världomfattande nätverk av markstationer. SSC grundades 1972 och har 500 anställda. Läs mer på www.sscspace.com.

VILL NI VETA MER OM VÅRA MODULER FÖR SHAREPOINT?

Välkommen att kontakta Magnus Forsmark på telefonnummer 070-552 50 20 eller på magnus.forsmark@smilingworkplaces.com