Smartsourcing och Smiling Workplaces blir SmartSmiling

De två bolagen Dynamic Smartsourcing AB och Smiling Workplaces AB – som båda ingår i Combined Excellence-koncernen – går nu samman och bildar ett nytt bolag.

”Förändringen är kunddriven. Efter dialog med kunder är det uppenbart att vi gemensamt kan leverera mer kundnytta och en starkare helhet”, säger Smartsourcing AB’s VD Andreas Warg.

Det nya bolagsnamnet är Smartsmiling AB. Affärsidén är att erbjuda de tjänster som behövs för att arbetsgivare fullt ut ska kunna dra nytta av modern digital teknik – för effektiva, säkra och stimulerande arbetsplatser. Bolaget kommer att leverera tjänster längs kedjan från strategi, migrering, setup, automation, identitet till utbildning och löpande utveckling.

”Efterfrågan på den här typen av heltäckande lösningar är väldigt stark just nu. Den drivs av förändringar i arbetssätt och av en mycket snabb teknikutveckling”, säger Anette Stjärnkvist Lönnberg, VD för Smiling Workplaces AB.

”Fusionen av bolagen möjliggör och accelererar bolagens ambition att skapa spets på marknaden inom digitalisering baserat på modern Microsoft-teknologi”, säger Rikard Boström, styrelseordförande Dynamic Smartsourcing AB och Smiling Workplaces AB.

För ytterligare information
Andreas Warg, VD Smartsourcing
Telefon +46 70-5911466, e-post: andreas.warg@smartsourcing.se

Anette Stjärnkvist Lönnberg, VD Smiling Workplaces
Telefon +46 70-2580770, e-post: anette.lonnberg@smilingworkplaces.com

Rikard Boström, Styrelseordförande Smartsourcing AB, Smiling Workplaces AB
Telefon +46 76-8555713, e-post: rikard.bostrom@combinedexcellence.com

 

 

Smartsmiling.se


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.

Smiling Workplaces- smarta koncept och paketeringar i Microsoft 365

På Smiling Workplaces erbjuder vi dig och din organisation ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med den digitala arbetsplatsen. Med en genomtänkt paketering och rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt verktyg med fokus på att det ska vara enkelt för dig och dina användare. Självklart erbjuder vi även expertis inom SharePoint och Office 365 för behov utanför vårt koncept för och paketering av intranät. Vårt mål är att hjälpa dig och din organisation att få ut mer av Microsoft 365.

Några paketeringar är:

 • Intranät360 – ditt intranär i M365
 • Avtalshantering
 • QMQ-kvalitets- och verksamhetsystem
 • On- och offboarding – checklistor och stöd
 • Projektstöd

Några kundcase:

Globalt intranät SSC

Kvalitetssystem Lekang Group

Dynamic Smartsourcing- automatisering av processer och identitetshantering

Dynamic Smartssourcing erbjuder:

 •  On/offboarding av personal, program och tillbehör
 • Identitetshantering
 • Effektivisera och automatisera Era IT processer
 • Få bort återkommande arbetsuppgifter och avlasta Servicedesk
 • Migrera till molnet – Intune, Azure AD
 • Hantering Teams, O365, mappar, resurser
 •  Livscykelhantering

Alla Smartsourcings projekt är drivna från kundernas önskemål. Varje kund är unik och man hjälper till att skräddarsy lösningarna efter kunders önskemål vare sig det rör sig om att välja en Identitetsplattform eller hur man  kan automatisera en on/offboardingprocess med hjälp av SMARTCatalogue.

Några kundcase

Tillsammamans blir vi Smart & Smiling

Vi vill att tekniken ska bidra till hållbarhet genom klok automation och nya sätt att arbeta. Vi vill att den ska underlätta för människor och att så många som möjligt ska få känna att de är smarta, att de har kul och att de får jobbet gjort.​ Vi kan tekniken in i dess minsta beståndsdelar samtidigt som vi förstår oss på människan. Allt vi gör syftar till att du som kund ska få optimal effekt av de möjligheter som finns att hämta med modern digital teknik, med Microsoft 365 och bolagets övriga teknik som bas.​

Vår affärsidé är att med Microsofts teknik som bas erbjuda de tjänster som behövs för att arbetsgivare fullt ut ska kunna dra nytta av modern digital teknik – för effektiva, säkra, hållbara och stimulerande arbetsplatser.

Vår vision är att alla arbetsplatser får möjlighet att vara SmartSmiling.