SharePoint-modul

Smarta moduler för SharePoint intranät

Med SharePoint och Office365 som plattform finns det stora möjligheter att effektivisera intranätet genom att använda smarta moduler. Moduler som snabbt implementeras på intranätet så att medarbetarna och organisationen snabbt kan se resultat av investeringen.

Genom att implementera färdiga SharePoint moduler behöver man inte bedriva kostsamma projekt som tar lång tid. Smarta moduler implementeras på SharePoint intranätet på ett fåtal dagar. Sammanfattningsvis är moduler ett smart och bra sätt för att stödja medarbetarna bättre.

Smart moduler för SharePoint intranät

Besökshantering

Många företag har idag en manuell process för att ta emot besökare i receptionen. Där framför allt det klassiska blocket och pennan används i stor utsträckning hos många företag. En manuell process som oftast inte blir kontrollerbar utifrån säkerhet. Som att vid en utrymning snabbt kunna få fram en utrymningslista i telefonen. Eller för att säkerställa ISO-standarder kring informationssäkerhet.

Digitalisera processen nu på ett fåtal dagars införande med modulen besökshantering.

Driftmeddelanden

I alla företag och organisationer uppstår alltid situationer där man snabbt och enkelt måste nå samtliga medarbetare. Driftmeddelanden, systemstatus, varningar eller andra viktiga meddelanden måste därför kunna kommuniceras enkelt och effektivt.

Modulen driftmeddelanden är en lösning som på startsidan av Sharepoint intranätet, visar meddelandet. Prioritera händelsens meddelande genom nivåerna låg, normal, hög eller akut. Lösningen är även kompatibel med Microsoft Teams och SharePoint appen för iOS och Android.

Personalhandbok

Som medarbetare vill man snabbt hitta information om exempelvis sin anställning. Att till exempel behöva fråga sin chef eller HR-avdelning om vad som gäller för friskvårdsbidrag eller terminalglasögon, är inget som medarbetaren föredrar.

Central information kring arbetsplatsen, anställningen eller arbetsuppgifter samlas effektivt i modulen på jobbet. En smart modul som är användarvänlig och innehåller sökfunktionalitet.

Personalkatalog med personalsök

En av de vanligaste aktiviteterna på ett intranät, är att man söker efter kollegors kontaktuppgifter eller att man letar efter kompetens internt. På ett SharePoint intranät ska det därför vara enkelt att dela med sig av kontaktuppgifter och vilka kompetenser som man har som medarbetare.

Modulen personalkatalog med personalsök säkerställer så att ni får samlad information om anställda, kompetenser, tidigare projekt, intressen och annat sökbart som organisationen önskar. Med andra ord ett effektivt sätt att hantera information om de anställda.

Kvalitetssystem

Visualisera och tillgängliggör processer, styrande verksamhetsdokument och rutiner på SharePoint intranätet. Arbeta effektivt med kvalitetssäkringen på ett modernt sätt där SharePoint används som navet.

QMS-kvalitetssystem är modulen som gör att er organisation uppfyller krav på exempelvis ISO-certifiering. QMS-modulen används av många av våra kunder, läs gärna mer om hur till exempel Lekang Group har effektiviserat med hjälp av modulen.


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.