intranät-skalbar

Skalbar intranät paketering på SharePoint

Med ett paketerat intranät på SharePoint och Office365 skapas en modern plattform som är skalbar. Genom att nyttja styrkorna i SharePoint på rätt sätt blir plattformen och intranätet byggd med standardkod, vilket gör att ni som kund inte riskerar en plattform med specialutvecklad kod som hindrar er i framtiden. En lösning som är skalbar paketering framtidssäkrar lösningen för uppgraderingar och vidareutveckling.

Fördelar med ett intranät som är skalbart

 • Paketerat SharePoint intranät gör att intranätet implementeras snabbt i organisaionen, endast på ett fåtal veckor.
 • Användarvänligt med fokus på att stödja medarbetaren i vardagen.
 • Modern funktionalitet som att kunna samarbeta, dela och redigera dokument, skapa information om de anställda, kommentera och gilla nyheter m.m.
 • Moduler som gör intranätet skalbart och att plattformen kan växa och digitalisera verksamheten processer.
 • Framtidsäkrat intranät med flertalet uppdateringar varje år, vilket ger en kraftfull effekt.

Intranät 360 som skalbart intranät

Med Intranät 360 får ni kontroll över kostnad och införandetid. Med en tydlig metod för införandet och tydlig projektplanering, skapas ett effektivt införande. Vid införandet får ni i god tid, insikt i vad ni behöver planera för och förbereda. Intranät 360 är fullt kompatibelt med Office 365.

Intranät 360 som standard innehåller

 • Startsida med egen design
 • Nyhetsflöde med arkiv
 • Länksamling
 • Driftmeddelanden
 • Samarbetsytor
 • Personalhandbok
 • Personalkatalog

Skalbara moduler att utöka intranätet med

Vi erbjuder flertalet moduler som gör intranätet skalbart, för att digitalisera och göra intranätet effektivt för medarbetarna. Några av dessa moduler är till exempel:

 • Kvalitetssystem
 • Onboarding
 • Projekthantering
 • Smart FAQ baserad på AI
 • Avancerad dokumenthantering
 • Backup

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.