Sharepoint-support

SharePoint support för din verksamhet

Behöver du och din verksamhet SharePoint support? Vi på Smiling Workplaces har stor erfarenhet av SharePoint och av att erbjuda stöd och support.

Utarbetat koncept för SharePointsupport

Vi har en organisation och ett koncept vi kallar Care för vår SharePoint support. Vi har tagit fram koncepter för support, förädling och användarstöd till våra kunder. Med Care kan vi agera proaktivt i vår SharePointsupport och också driva er förvaltning. Care är ett etablerat koncept som vi arbetar med  hos flertalet av våra kunder som  t ex Sveriges Radio och Swedish Space Corporation. Läs mer om konceptet samt dess olika nivåer och upplägg här.

SharePointsupport på flera sätt

Vi supporterar inte bara kunder där vi gjort SharePointinförandet. Ett scenario är att vi tar över och förädlar samt supporterar en SharePointlösning en kund redan har. Det kan vara ett intranät, ett dokumenthanteringssystem,  ett verksamhetsstödssystem, ytor för samarbete eller ytterligare andra tillämpningar. Supporten kan vara av olika omfattning och omfatta olika typer av tjänster. Från ett helhetsåtagande där vi sköter om allt från ”drift” till slutanvändare till att vi har vissa specifika områden.

Supporten finns både för SharePoint onPrem och SharePoint Online. Vi har också gedigen erfarenhet av hybridlösningar samt SharePoint och dess användande i andra O365 appar.

SharePointsupport för förändring

Vi har förståelse för och insikt i att behovet av support kan växla över tid. Vi vet och rekommenderar också att anpassa support- och utbildningsansatser när nya funktioner rullas ut. Det är även så att målgruppen och målgruppers behov växlar över tid. I vårt åtagande följer vi regelbundet upp och analyserar behov och aktiviteter.

Support av experter

Våra duktiga experter kan ge stöd och support både remote som onsite. Genom att välja vårt Careupplägg så får du tillgång till ett kundteam som täcker upp de olika typer av SharePointsupport och kompetens som krävs. När ett ärende kommer in så tilldelar vi supportärendet till konsult med rätt profil och kompetens. Vi tillhandahåller inte bara SharePoint support utan har också erfarenhet av att supportera Office 365 och dess komponenter för samarbete och digitala arbetsplatsen.


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.