Våra-experter

SharePoint intranät för kommunikation

Här nedan hittar du några tips om hur du kan använda ditt SharePoint intranät som kommunikationsplattform.
I ett modernt intranät av idag vill man kommunicera, inte bara informera eller informeras. Ett bra intranät ska vara platsen där all information finns samlad. Intranätet ska också vara en plats som ger alla möjlighet att kommunicera och interagera med varandra.

I ett intranät byggt på SharePoint hittar du flera typer av sajter som går att använda för kommunikation.
Här går vi igenom två typer och dessa exempel är:

 • Kommunikationswebbplats, som lämpar sig för bredare kommunikation för en vidare målgrupp
 • Gruppwebbplats, som är mer lämpad för en smalare målgrupp eller mer avgränsad grupps behov.

Kommunikationswebbplats

Den här sajttypen som finns tillgänglig i ditt SharePoint intranät är ett bra alternativ för att dela information lite bredare med andra. Kommunikationswebbplats finns tillgänglig att skapa både i SharePoint online som i SharePoint 2019.

Här följer en sammanställning på tips och rekommendationer om hur du bäst använder den här typen av sajt i din organisation.

 • Den lämpar sig bäst om du vill rikta dig till en större målgrupp.
 • Det är ett bra val för att dela händelser, nyheter, rapporter, status och annan information i ett visuellt trevligt och tilltalande format.
 • Det går att välja på olika typer av design på din kommunikationswebbplats beroende på ditt syfte och behov.
  – Med modern-gränssnittet anpassar du enkelt sidan och webbdelarnas placering.
  – Designmallen Ämne innehåller Fokusbild, Nyheter, Händelser och Dokument.
  – Mallen Demonstration innehåller Fokusbild och Bildgalleri
 • Man kan ha som tumregel att i en kommunikationswebbplats bidrar vanligtvis en liten del av medlemmarna med innehåll som når ut till den större målgruppen.

Klicka på länken för att lära dig om hur du skapar du en kommunikationswebbplats. Läs mer här.

Gruppwebbplats

Om du vill kommunicera och samarbeta med andra medlemmar i din mer avgränsade grupp eller i ett visst projekt är gruppwebbplats ett lämpligare val i ditt  SharePoint intranät. Här är det inte bara kommunikation och feed-back utan aktivt samarbete som är målet.

 • Vanligast är att alla eller de flesta medlemmar kan bidra med innehåll på en gruppwebbplats.
 • En gruppwebbplats innehåller oftast begränsad information. Information och kommunikation avsedd till endast medlemmar i  en grupp eller i ett projekt.
 • Om Grupper i Office 365 är aktiverat skapas också en Office 365-grupp när en gruppwebbplats skapas.

En gruppwebbplats innehåller en samling av relaterade webbsidor, ett standarddokumentbibliotek för filer, listor för datahantering och webbdelar som du också kan anpassa efter dina behov.

Här kan du lära dig mer om hur du skapar en gruppwebbplats. Läs mer här.

SharePoint intranät lämpligt för kommunikation i flera kanaler

Genom att använda moderna sajttyper i SharePoint kan du också göra innehållet responsivt och anpassat för olika typer av kommunikationskanaler. Det fungerar väl på flera olika enheter som telefon, dator och läsplatta. SharePoint- och Office-apparna ger bra och behagligt stöd för det dagliga arbetet. Genom att medlemmarna i din organisation snabbt kan ta del av vad som händer och också delta i aktiviteter skapas delaktighet och engagemang.

Sammanfattningsvis är det nya moderna utseendet i SharePoint utformat för att vara tilltalande, flexibelt, mobilt och mer användarvänligt. Det handlar inte om att skapa mer information för att locka användarna, istället handlar det om att skapa en attraktiv, enhetlighet och gemensam grund att använda för kommunikation och samarbete.


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.