Nu finns Microsoft Teams även för Linux

Nu görs Microsoft Teams tillgängligt även för Linux-användare. Microsoft Teams är därmed också den första Microsoft O365 appen som görs tillgänglig  även för Linux användare.

Det verkar som att det kan vara fler av O365 apparna som kommer till Linux. Vi hoppas på den utvecklingen då det kommer att underlätta för flera av våra kunder med blandade miljöer och användande av olika operativsystem inom organisationen. Det finns ännu inte stöd för Office-apparna i Linux, det skulle onekligen vara ett välkommet nästa steg.

Det sägs att Steve Balmer (fd CEO för Microsoft) en gång i tiden uttryckte sig något i stil med att Linux är som cancer. Det uttalandet har historiskt gett en ganska frostig relation mellan Linux världen och Microsoft. Men allt kan ändra på sig och idag verkar Microsoft vara fast beslutna att övertyga Linuxfolket om sin välvilja. Frågan är om de låter sig övertygas.

Oavsett om man väljer att tro på den välviljan eller inte, fortsätter Microsoft att slå trumman med både handlingar och ord. Man vill på olika sätt bevisa att man är mer av ett open source företag idag.

Ett exempel på det är att Lee Hickin (Microsoft Australiens CTO) adresserade t ex  deltagarna på Red Hat Forum 2019 i Australien. Talet handlade om företagets pågående omvandling och dess fortsatta åtagande för open source. Hickin berörde också Microsofts ansträngningar för att demokratisera tillgången till sin teknik, dataplattformar och tjänster.  Han sa även att Microsoft vill att dess teknik och verktyg ska vara ”tillgängliga för alla.”

Några exempel på Microsofts satsningar på open source är också uppköpen av Github samt startup bolaget Citus Data. De senare utvecklar lösningar för att göra open source-databasen PostgreSQL snabbare och mer skalbar.

 

 


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.