Intranät-ai

Nu är det här- teknikskiftet på riktigt!

I början av det nya året är vi på Smiling Workplaces tillsammans med Netgain värdar för ett event inom det sk #addher-nätverket i Karlstad.

Det är ett nätverk för IT-kvinnor som initierats och fortsatt drivs av våra eldsjälar och vänner på Sogeti. Nätverket har funnits sedan 2010 och målet är att attrahera fler kvinnor till IT-branschen. Nätverket är Sveriges största nätverk för kvinnor i branschen med över 4600 medlemmar.

AI, IoT och Automation

Ämnet för sammankomsten gör att vi kommer att resonera och diskutera mycket kring AI, IoT och Automation.Vi kommer bland annat att beröra följande under kvällen:
• Automation vs AI- vad är vad och hur hänger det ihop
• IoT en viktig pusselbit, hela världen numera som en dator.
• Ny teknik  ger nya roller och nya arbetsuppgifter
• Digitalisering  och AI –utmaning både för arbetsgivaren som för arbetstagaren

Vi kommer också att förmedla vår spaning på trender och utveckling

Samarbete mellan bolag

På scenen hittar vi Maria Selldén från Netgain och Anette Stjärnkvist Lönnberg från Smiling Workplaces. Som syskonbolag i koncernen Combined Excellence uppskattar vi och gillar att arbeta tillsammans, på scen eller mot kunder. Under kvällen hoppas vi kunna inspirera kring hur man kan förhålla sig till tekniken i en föränderlig värld och hur man bäst kan möta utmaningar som kommer.