SharePoint Support – bild på gräsfält

Intryck från Microsoft TechDays

Azure, AI och Automation

I Oktober gick Microsofts uppskattade event TechDays av stapeln och samlade närmare 2000 entusiaster. Även vi från Smiling Workplaces var på plats i Kista under de här dagarna. Förutom chansen att träffa experter, utställare och kollegor i branschen bjöds det på ett fantastiskt utbud av sessioner och föreläsningar. Tre A:n löpte som en röd tråd genom konferensen – Azure, AI och Automation. Microsoft har t ex tjänster i Azure som Cognitive Services som hjälper till lösa affärsproblem med AI.

Azure IoT

Under olika sessioner fick vi ta del av exempel där man använder Azure IoT för att hämta och samla in information från olika enheter och använda den för att optimera, förbättra eller förutse händelser och processer. Exempel på när man använt tekniken för att driva på den digitala transformationen. Ett exempel på det är IoT för smarta utrymmen, där man anslutit infrastruktur för bättre reglering av trafik.

IoT i teknisk innovation

En av keynote-talarna var Lorraine Bardeen som  ansvarig avdelningen Mixed Reality Workplace på Microsoft. Hon och hennes team kombinerar teknisk innovation med kreativa processer för att skapa produkter och tjänster.  Tjänsterna som skapas för den moderna, digitala arbetsplatsen använder Mixed Reality, IoT, intelligent edge och Microsoft HoloLens. Det var spännande att se  olika exempel på när verklighet förenas med digitalt innehåll i utbildningar, på oljeplattformar etc

Maskinlärning och AI

Maskinlärning spelar en central roll i det moderna datalagret för att identifiera användbara mönster. Det behövs två saker för att komma i gång med maskininlärning.  Dels behövs det data, information att träna en modell på. Det behövs också algoritmer som styr träningen. Beroende på vad där är för typ av data och analys väljer man att träna maskinlärningen på olika sätt.  Manuell träning med mänsklig bedömning passar i vissa fall och helt automatiserat för att leta mönster i stora datamängder passar bättre i andra fall.

Automation

Idag har man goda möjligheter att automatisera flöden och delar av sin förvaltning och governance. Genom att automatisera tjänster och self-serviceflöden för användarna kan man säkerställa att det blir rätt namnstandards, informationsklassering och regelefterlevnad. Med Azure Automation kan man automatisera livscykeln för infrastruktur och program. Repetitiva uppgifter, affärs- och projektprocesser är också populära områden att automatisera.