Information om tillfälliga störningar i Microsoft 365 (20200729)

I semestertider är det inte alla som har sina Microsoft 365 administratörer på plats. Vi sammanställer och delar därför information kring aktuella problem och störningar i tjänsten.

Just nu upplever vissa användare följande störningar i Microsoft 365.

Problem att öppna vissa länkar

Periodvis upplever användare problem att öppna fillänkar som länkar till annat än Microsoft Office-filer när man använder webbappen. Det kan gå att öppna länkarna vid upprepade försök. Användare kan också öppna filerna genom SharePoint Online eller Microsoft Teams skrivbordsklienter. Ett annat tips är att testa att byta webbläsare.

Man tror att rotorsaken är ett inkompabilitetsproblem med senaste webbläsarfunktionen,
Problemet kan drabba alla typer av användare. Microsoft arbetar med att analysera och isolera problemet och en ny uppdatering kring status ges inom några dagar.

Söken i OneDrive för företag

Användare som söker i OneDrive (för företag) kan uppleva att de ej får upp förväntade sökresultat. Det här problemet med söken påverkar inte offentligt delade filer utan påverkar endast privata filer.  Microsoft har återställt och rullat tillbaka den förändring i söktjänsten som orsakat problemet. Man räknar med att återställningen ska slagit igenom överallt senast den  21 augusti.

Delade kalendrar för vissa iOS användare

Användare av mobila Outlook versionen 4.45.0 eller senare kan uppleva att delade kalendrar inte uppdateras som förväntat. Microsofts analys indikerar att det kan finnas ett kodproblem i klienten som bidrar till beteendet och man jobbar på att fortsatt samla in data för att kunna besluta åtgärd.

Användarstatistik

Sedan 8 juni kan administratörer märka att användningsrapporterna visar en oväntad minskning av antal användare. Microsoft har återställt uppdateringen och har också  bekräftat att användningsrapporter nu ska visa rätt antal användare från 23 jul 2020. Man fyller även på med  historiska data för att lösa problemet för de återstående tidigare  rapporterna.

Det var också en störning där man inte kunde komma åt användarrapporter för ett flertal tjänster. Det felet ska vara helt åtgärdat nu.

My Analytics

För närvarande så finns en störning som gör att vissa användare inte får mejl från tjänsten kring sitt användande. Störningen uppkom 16 juli. Microsoft har hittat det underliggande problemet och även arbetat fram en fix som ska planeras in. Nästa uppdatering väntas i början av augusti.


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.