Information med anledning av Covid-19

Corona-viruset spridning skapar oro och väcker frågetecken. Här hittar du information om  hur vi  på Smiling Workplaces förhåller oss till Corona-viruset(Covid-19). Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.

Vi väljer att fortsatt arbeta hemifrån och undviker resor och fysiska möten för att bidra till att minska smittspridning. Tyvärr ser vi nu åter en ökning när hösten träder in.
Vi följer fortsatt utvecklingen och de rekommendationer som ges. Tillsammans med våra kunder och medarbetare har vi en dialog och är glada att se att vi har bra samarbetsformer på plats redan sedan tidigare och att det kontinuerligt erbjuds fler och förbättrade funktioner i digitala verktyg.
Har ni frågor kring hur vi agerar för att säkerställa våra leveranser,  skydda våra medarbetares och våra kunders hälsa så hör av er till Anette Stjärnkvist Lönnberg.
anette.lonnberg@smilingworkplaces.com, 0702 58 0770
(uppdaterad 20201107))

Medarbetare

Alla medarbetare arbetar hemifrån för att hjälpa till att minska smittspridningen i samhället.
Vi avstår från resor och event.

Vi följer fortsatt den information och de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och regering ger.
Våra tankar och tacksamhet går till den fantastiska insats som sjukvården och dess personal där utför. Låt oss ta ett gemensamt ansvar och hjälpa till att undvika riskera sprida smitta till riskgrupper.

När eventuell återgång till att – delvis – vara på arbetsplatsen fysiskt gäller följande. Vid all sjukdom skall medarbetare vidta åtgärder för att inte sprida smitta till andra. Man stannar hemma om man känner sig förkyld eller febrig, för att undvika att fler blir sjuka.  Är någon annan i hemmet sjuk så arbetar man digitalt hemifrån. Återgång till arbete eller arbetsplats sker tidigast två dygn efter att sjukdomssymptom upphört.

Resor

I enlighet med Folkhälsomyndigheten aktuella information avråder Smiling Workplaces sina medarbetare från att resa till de områden som är upptagna som riskområden.

Om medarbetare varit i de riskområden som anges på folkhälsomyndigheten.se eller på krisinformation.se gäller att medarbetaren arbetar från hemmet under 10-14 dagar. Det gäller alla som vistats i de riskområden som anges. Det gäller också även om man inte är sjuk eller har symtom. Samma tillvägagångssätt gäller om nära anhörig varit i riskområden eller är smittade.

För medarbetare som varit på resande fot oavsett land uppmanas medarbetaren att arbeta från hemmet under 3-5 dagar efter återkomst.

Digitala möten

Då delar av våra konsulter jobbar på plats hos kunder planerar vi i samråd med kunderna hur vi agerar på respektive arbetsplats.  I nuläget sker samarbetet digitalt och vi undviker så långt det är fysiska möten eller att vistats på våra kunders kontor.

I möjligaste mån genomför vi möten digitalt och vi undviker  alla fysiska evenemang och tillställningar enligt de anvisningar och uppmaningar som ges.

Förhindra smitta genom att

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk, inte i händerna eller rakt ut i luften.
  • Undvika att röra ansikte, ögon eller mun på dig själv eller andra.

Vi råder alla att följa officiella informationskällor om situationen. Har man allmänna frågor om Corona-viruset så kan man ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13.

Andra officiella källor är:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se

 

Här nedan har vi samlat några resurser som kan vara till nytta för arbete hemifrån.
Kom igång med Microsoft Teams

Tips för digitala möten i Teams

Nyheter och lite fakta om Teams


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.