teams-icebreaker-bot

Microsoft Teams Icebreaker Bot stärker företagskulturen

Företagskulturen är en viktig grund för ett företag där organisationen och medarbetarna lägger grunden till viktiga delar. Som till exempel normer, värderingar och attityder som skapar beteenden som blir grunden till företaget. Medarbetarna är viktigaste tillgången vilket gör att det är en viktig faktor för framgång i företagskulturen.

Många företag och organisationer arbetar idag isolerat i affärsområden eller avdelningar. Vilket gör att man inte möter övriga kollegor på ett naturligt sätt. Där man som medarbetare kan dela med sig av sin kompetens, erfarenhet och inte minst skapa kontakter i organisationen. Detta stärker medarbetarna och i slutändan företagskulturen.

Microsoft Teams Icebreaker Bot

Att använda Microsoft Teams Icebreaker Bot skapar möjligheter att stärka den egna organisationen. Genom att stärka personliga kontakter, kompetensspridning och att uppmuntra medarbetarna att lära känna varandra. På det sättet stärks företagaskulturen när medarbetare börjar träffa kollegor i organisationen som man annars inte skulle fått dialog med. Icebreaker är en Microsoft Teams bot som hjälper och förenklar för medarbetarna att träffa kollegor i den egna organisationen.

Varje vecka sammanförs två medarbetare i Teams. Det genom att para ihop två slumpmässiga medarbetare i Teams. Boten gör allt för att förenkla att möten ska kunna genomföras. Automatiskt föreslås lediga tider som fungerar för båda medarbetarna. Med andra ord försöker Icebreaker Bot få bort alla hinder att mötet inte ska bli av.

Icebraker Bot bjuder verkligen in medarbetarna till att skapa möten i den egna organisationen på ett smart och effektivt sätt, som gör att medarbetarna upplever det enkelt och roligt. Med andra ord skapas förutsättningar till att använda den moderna tekniken, för att stärka företagskulturen.

icebreaker-bot-teams

Vi hjälper dig att komma igång

Experterna på Smiling Workplaces hjälper er att enkelt komma igång med Icebreaker Bot, från det strategiska införandet till att rent tekniskt komma igång. Vi hjälper er även med att informera och utbilda personalen i hur Icebreaker Bot fungerar, så att medarbetarna snabbt kan komma igång.

Microsoft Teams är ett modernt samarbetsverktyg som fungerar som ett digitalt nav, för att framför allt flexibelt kunna samarbeta och kommunicera. Microsoft Teams hjälper därför medarbetarna att få en enklare vardag, genom att samla konversationer och innehåll. För varje enskilt team går det att skräddarsy vad som ska finnas på Teams-ytan. Microsoft Teams kopplas enkelt samman med Microsoft SharePoint och olika typ av botar för att framför allt få en ökad produktivitet hos medarbetarna. Det är enkelt att komma igång med Microsoft Teams.


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.