Höstnyheter på gång i SharePoint och O365

Vi har kikat lite på några av de nyheter som håller på att rullas ut för SharePoint Online och O365 just nu. Det är svårt att säga när exakt man får en viss funktion till sig, många kunder frågar om just det. Svaret är att vi inte heller vet  men vi tillsammans kan ha koll på vad som är på ingång och planera för det. Vi kan också hjälpa till och anpassa utbildningar eller stödmaterial för era användare.
Här följer en enklare sammanställning av några av de saker vi tycker är intressantast just nu.

SharePoint, förbättringar för redaktörer

 • Dra och släpp filer till din arbetsyta. Nu kan man dra och släppa in bilder och filer när man skapar innehåll. SharePoint lägger då automatiskt till filvisning och laddar upp filen i biblioteket.
 • Förhandsgranskning av länkar har uppdaterats och blivit fylligare för länkar som bäddas in i text med hjälp av textredigeraren.
 • En ofta efterfrågad funktion är nu också under utrullning. Det är att man nu kan använda sig av ankarlänkar. SharePoint kommer att stödja det.
 • Ytterligare en nyhet som vi tror kommer att uppskattas är att man framöver i textredigeraren kommer att kunna ångra ändringar innan man sparar eller publicerar sitt innehåll.
 • Snabbredigera bibliotek och listor. Nu kan t ex klippa och klistra in data från andra källor.
 • När det gäller layout och utseende på sidor så kommer nu möjlighet att skapa vertikala sektioner på moderna sidor. Änne större frihet att påverka utseende utefter egna behov.

Nyheter och förbättringar för användarna.

 • Microsoft lägger nu till visuella referenser i moderna vyer för visning av status på en fil. Det kan vara kring delning, om den är utcheckad, saknad metadata etc
 •  I listor och biblioteksvyer kommer man att kunna se och visa kolumnsummor och delsummor.
 • Fastnålade kolumnrubriker. En annan mycket uppskattad och efterlängtad förbättring är att man framöver kommer att ha kolumnrubriker synliga även när man scrollar nedåt eller åt sidan i större listor och bibliotek.

Några nyheter för admin

 • Med hjälp PowerShell görs det nu snart möjligt att flytta SharePoint-webbplatser till en ny plats.Den här funktionen gör det möjligt för förvaltningar att flytta en webbplats till platsen för en befintlig webbplats.
 • Document sets kommer framöver att integrera resten av den moderna SharePoint-användarupplevelsen.
 • Bulkgodkännanden I både den moderna och klassiska UX, kan du välja flera objekt och godkänna eller avvisa dem på samma gång.

För att hitta alla detaljer och allt som är under utveckling och på gång så rekommenderar vi att ta en titt på den roadmap för O365 som Microsoft har satt upp.


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.