God fortsättning och Gott Nytt År!

Vi på Smiling Workplaces har valt att inte skicka några julgåvor eller julkort inför helgerna. Istället valde vi att skänka pengar till Rädda Barnen och insatser kring barns möjligheter till utbildning.

Under 2019 har vi haft förmånen att få hälsa ett antal nya kunder välkomna vilket vi tycker är jättekul. Att lära känna er och er verksamheter för att kunna hjälpa er är det vi brinner för. Vi är också oerhört glada och tacksamma för de kunder vi samarbetat med under många år som följde med oss in i det nya bolaget när vi bildade Smiling Workplaces under hösten 2018. Ett extra stort tack till er för det fortsatta förtroendet. Vi lär oss ständigt nya saker tillsammans och det är oerhört berikande att ha de relationer vi idag har med er.

Den digitala arbetsplatsen är under ständig utveckling och förändring. Därför tycker vi att den strategi och hur vi valt att arbeta med Microsofts plattformar och Office 365 ger de bästa förutsättningar att hjälpa våra kunder i en föränderlig omvärld. Att lägga rätt pussel och byta ut pusselbitar då det kommer nya bitar som passar bättre. När man bygger med strategin att alltid göra saker enligt Microsofts så kallade ”best practise”,  och väljer standardkomponenter så långt det är möjligt, bygger man också för att kunna anpassa och förändra om eller när ett behov uppstår. För oss är det viktigt att en lösning från oss är både förändrings- och förvaltningsbar.

Det traditionella intranätet och den digitala arbetsplatsen tar sig nya skepnader och olika former. Olika målgrupper konsumerar och bidrar med information på olika sätt och från olika typer av enheter. Det är en spännande utveckling som ger långt större möjligheter att skapa verksamhets- och användarnytta. Gränserna mellan intern- och extern kommunikation suddas också ut, extranätfunktioner och delade samarbetsytor över organisationsgränder blir allt vanligare. Nu finns verktygen att göra det på ett säkert och meningsfullt sätt. Oftast är det våra egna tankar som begränsar oss. Därför är det bra att kunna vara del av nätverk och bli inspirerad av hur andra gjort. Något vi kan hjälpa till med.

Vi önskar alla kunder och samarbetspartners ett Gott Nytt 2020 och ser fram emot ett spännande och utvecklande år tillsammans.

 

 


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.