Microsoft-teams

Forrester-rapport om Microsoft Teams

Forrester Consulting har kommit med en rapport om Microsoft Teams för organisationer och anställda. Forrester har i undersökningen intervjuat över 260 kunder i olika typ av branscher, som använder Microsoft Teams. För att analysera vilka värden som kunder ser med Microsoft Teams. Rapporten visar till exempel att med Teams kan företag minska kostnaderna för samarbete, påskynda beslutsfattandet och förbättra för kunderna och de anställda. Med andra ord finns det stora möjligheter att effektivisera med hjälp av Teams.

Vi summerar därför rapporten Total Economic Impact™ study of Microsoft Teams nedan.

Tydliga utmaningar kring samarbetsverktyg

  • Stödja global tillväxt och samarbete på flera platser
  • Möjliggöra så att de mobila medarbetarna kan vara mer produktiva och bättre anslutna
  • Innovation som är bättre och snabbare mot marknaden
  • Att tillhandahålla integrerade samarbetslösningar som skyddar informationen

Fördelar med Microsoft Teams

  • Teams minskar det totala antalet möten och deras varaktighet. Online-möten som genomförs över lag är pålitliga och med mycket hög ljudkvalitet. Till följd av detta spenderar anställda mindre tid på att hantera inställningar och problem med samtalskvaliteten och mer tidsintervall.
  • Förbättrat samarbete och informationsdelning. Med funktionerna i Teams sparar medarbetaren i snitt 4 timmar per vecka genom att medarbetarna kan samarbeta i realtid och öka effektiviteten på informationshanteringen.
  • Genom att inte behöva växla mellan applikationer och istället ha allt samlat i Teams gynnar det medarbetaren.
  • Medarbetarnas sammanhållning och gemensamma företagskultur över olika platser förbättras.
  • Molnbaserad lösning reducerar nedtiden vilket gör att Teams blir mer tillgängligt och säkerhetsmässigt bättre jämfört med on-premise lösningar.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.