Fagerberg väljer Smiling Workplaces för sharepoint support - bild

Fagerberg väljer Smiling Workplaces för SharePoint Support

Fagerberg arbetar idag med SharePoint och Office365, med sitt intranät som är centralt i deras organisation. Intranätet stödjer medarbetarna och organisationen med hjälp av flertalet funktioner och processer som strukturerar och underlättar det dagliga arbetet.

Då plattformen för SharePoint och Office365 hela tiden vidareutvecklas i organisationen, så blir plattformen mer och mer verksamhetskritisk. För att vara proaktiv och hantera att plattformen blir mer verksamhetskritisk, väljer därför kunden ett partnerskap med oss på Smiling Workplaces.

Genom konceptet SharePoint Care får Fagerberg ett etablerat koncept för support. Med ett dedikerat kundteam med certifierade SharePoint utvecklare, skapas en trygghet för incidenthantering och användarfrågor.

– Att Fagerberg väljer oss på Smiling Workplaces som partner för SharePoint och Office365, känns väldigt kul. Genom SharePoint Care kommer vi att vara ett viktigt stöd för kundens fortsatta utveckling kring intranätet. Säger Anette Stjärnkvist Lönnberg, VD på Smiling Workplaces.

SharePoint Care ger trygghet

Care är ett flexibelt koncept för att kunna möta era krav och behov, kring support och förvaltning av SharePoint och Office 365. Med ett dedikerat kundteam lär vi oss känna er tekniska miljö och kan med trygghet ger er support i vardagen. Ärendehanteringen sker via en supportportal, mail eller telefon. Avtalade responsnivåer är en viktig trygghet, därför ingår även det i SharePoint Care. Med andra ord är SharePoint Care en trygghet för dig som kund.

Med andra ord är SharePoint Care viktigt för organisationer som har SharePoint och Office 365, för att säkerställa tryggheten. Till exempel efter att ett intranät lanseras, eller ett befintligt intranät.

Läs mer om SharePoint Care

Om Fagerberg

Fagerberg har försett svensk industri med senaste teknik för avancerad kontroll, styrning och mätning av flöden sedan 1897. Idag erbjuder vi Nordens största samlade sortiment av ventiler och instrument samt manöverdon, tryckavsäkring och explosionsskydd till kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin. Det är branscher med höga krav på såväl produktkvalitet och tillgänglighet som på kompetens och kvalitetssystem.

Läs mer om Fagerberg


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.