Få ut mer av Microsoft 365

En stor del av er som använder Microsoft 365 nyttjar bara en bråkdel av tjänsterna och verktygen som finns tillgängliga. Det vill vi ändra på och hjälpa er att få ut mer av Microsoft 365.  Fokus för oss är att leverera värde i era verksamheter genom att nyttja de verktyg som finns och då också optimera nyttan för våra kunder. Digitalisering som görs rätt resulterar i en effektivare och mer individanpassad arbetsplats. Trots detta vet få vilka möjligheter som egentligen finns i Microsoft 365.

Standard och paketerade koncept

Våra lösningar bygger på Microsofts plattform och hjälper till att skapa nytta i era verksamheter och organisationer.  Genom att ni lär er mer och kan använda mer av den funktionalitet ni redan betalar för optimeras verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Inga av våra moduler eller paketeringar innebär heller extra licenskostnader att betala då vi utgår och bygger på det Microsoft erbjuder i Microsoft 365.

Det nya normala

Coronakrisen förvisso har medfört att samhället tagit ett enormt kliv framåt vad gäller digitaliseringen men vi tror att det är sannolikt att det kommer konsekvenser. Om digitaliseringen plötsligt hoppar ett decennium, hur knyts alltihop det med resten av verksamheten? Hur kan vi hjälpa till att överbrygga gap inom verksamheter och få ihop allt i ett gemensamt arbetssätt. En fortsatt framtid där vi också ser att medarbetarna blir fortsatt mer uppdelade bjuder på fortsatta utmaningar som hur man får alla att må bra, kan arbeta säkert samt samlas i och kring en gemensam företagskultur.

Rätt verktyg vid rätt tillfälle

I förlängningen handlar det om att välja rätt verktyg för rätt tillfälle. Där kan vi som rådgivare komma in och hjälpa er som verksamhet. Genom oss får nita del av och dra nytta av gjorda erfarenheter. På så vis kan ni och vi kan hitta fram till just er set-up av Microsofts verktygslåda snabbare.  De moduler och paketeringar vi har bär baserade på vad många verksamheter behöver och använder. Intranät 360 finns t ex i tre olika utföranden baserat på olika typer av behov. Vi använder också ofta den sk SharePoint lookbook Microsoft har som exempel och inspiration.

Smartsmiling

Vi är experter på Microsoft 365 och SharePoint. Tillsammans med systerbolaget Smartsourcing täcker vi även in identitetshantering och kan ge ett heltäckande stöd för er som förflyttar er till, eller breddar användandet av Microsofts molntjänster. Vi kommer nu också gå samman och kombinera våra verksamheter i ett nytt bolag – Smartsmiling-med expertis i den digitala arbetsplatsen framför allt mha av Microsofts tjänster.


Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

VD/KAM anette.lonnberg@smilingworkplaces.com +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare med både med lösningar i Microsoft 365 som i SharePoint OnPremlösningar. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.