Digitalisera HR-processer med SharePoint

Många HR-avdelningar har idag ett väldigt fåtal processer digitaliserade. Digitaliseringen förändrar alla organisationers förutsättningar, vilket innebär stora möjligheter att faktiskt ta till vara på den smarta digitala tekniken när man påbörjar arbetet med att digitalisera HR-processerna. Framför allt handlar det om att komma igång med digitaliseringen för att sammanfattningsvis få en effektivare organisation.

Digitalisering av HR är kostnadseffektivt

Hos de flesta företagen är de interna HR-processerna oftast många, likaså har processerna oftast levt många år i organisationen utan att blivit uppdaterade. Därför upplever många företag att det är svårt att komma igång med digitaliseringen.

Genom att digitalisera HR-processerna på ett smart sätt med fokus på att automatisera, skapas möjligheter till att göra stora kostnadsbesparingar. Med digitaliseringen frigörs tid för HR, som kan ägna sig åt strategiskt arbete och driva utvecklingsarbete. Vilket är värdeskapande för organisationen.

Konkreta tips för att börja digitalisera HR

Påbörja arbetet genom en snabb och effektiv workshop på ett par timmar, där fokus är att hitta ett nuläge och en digitaliseringsplan framåt. Fokus måste vara att påbörja digitaliseringen i små konkreta steg. Som till exempel leder till automatiserade processer som snabbt blir implementerade i organisationen.

  • Samsyn vad digitaliseringen är för er organisation och affär
  • Nuläge i er digitala mognadsgrad
  • Definiera och prioritera HR-processerna
  • Fokusera på 1-2 HR-processer som ska digitaliseras och lanseras i organisationen, redan någon vecka efter workshopen

Vedum Kök & Bad digitaliserade anställningsprocessen

Vedum som har över 460 medarbetare, rekryterar löpande nya personal på så väl tjänstemannasidan som produktionssidan.

Anställningsprocessen hanterades tidigare genom framför allt checklistor i pappersformat som skickades runt på kontoren för att säkerställa att allt gick rätt till och att inget glömdes bort. Då flertalet personer var involverade i processen ökade komplexiteten, vilket gjorde att Vedum identifierade att processen måste digitaliseras.

Processen digitaliserades med hjälp av SharePoint och implementerades på intranätet. När en ny rekrytering sker skapas uppgifter upp för den roll som har angivits för personen, man kan också välja om personen ska ha allt från tjänstebil till visitkort och profilkläder. På intranät i SharePoint kan sedan användarna se vilka uppgifter de har tilldelats just för den aktuella anställningen.

Läs mer om hur man digitaliserade HR-processen och vilket resultat det gav.