ai-intranät-sharepoint

Artificiell intelligens på arbetsplatsen

Modern och smart teknik förändrar inte bara våra bilar eller hem. Med artificiell intelligens finns möjligheterna att förbättra produktivitet och effektivitet i en organisation. Från produktionsmiljön till det traditionella kontoret. Många ser AI som ett hot som ska leda till att maskiner och robotar ersätter den mänskliga medarbetaren. Istället för att se möjligheterna att använda AI som ett verktyg för att förbättra arbetsplatsen och oss själva.

Några uppenbara fördelar med AI eller artificiell intelligens är att den:

  • Inte blir trött.
  • Inte låter känslor styra beslut.
  • Blir smartare ju mer data den matas med.

Artificiell intelligens på arbetsplatsen 2019

Trenden visar att Artificiell intelligens på riktigt kommer ta fart på arbetsplatserna under 2019. Framför allt kommer företagen se AI som en hygienfaktor, därför kommer företagen bli duktiga på att ställa tydligare krav på funktionalitet och måluppfyllnad. Vi kommer att se alltfler applikationer och lösningar som blir standard i företagen för att hantera AI. Utvecklingen sker snabbt och det finns en rad plattformar och standardprodukter för AI att utgå från.

I digitaliseringen av arbetsplatserna kommer vi se tydliga effekter i de investeringar som företagen gör. Resultaten kommer bli tydligare under 2019 och det kommer vara något som kommer få än mer utrymme i media. Vi har tidigare publicerat en trendspaning för 2019 där AI är en av de topptrender, som vi på Smiling Workplaces ser under 2019.

Robotar på arbetsplatsen byter skepnad

Robotar på arbetsplatsen är ingen ny företeelse. Inom industrin har man använt olika typer av robotar för olika typer av monotona arbetsuppgifter i många år. Med hjälp av AI kan robotarna utföra nya typer arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som är av mindre monoton karaktär.

Vi ser nu robotar i ny skepnad i form av program och mjukvara. Mjukvarurobotar är smarta program som utför traditionella kontorsarbeten som löneadministration, kontering och  fakturering. Man kan säga att AI blir osynligare och flyttar in på kontoren.

AI för alla i Office 365

Många av oss använder redan AI utan att tänka på det. Microsoft har försett och förser oss med smarta AI-funktioner i Office 365. Exempel på det är Insights eller Insikter i Excel som gör det lättare att skapa diagram. Funktionen hittar automatiskt mönster i data och ger förslag på vilka diagram som passar bäst för ändamålet. Ett annat exempel är PowerPoint där smarta Designer föreslår bästa layout och utseende för din presentation. Det finns smarta sökningar, texthjälp och översättningstjänster i flera av Officeprogrammen. I Word blir vi alltmer bortskämda av en mängd smarta funktioner som underlättar vårt arbete och gör oss mer produktiva. Funktioner vi alltmer tar för givet och knappast reflekterar över som AI.

Konkurrensfördelar

EY har gjort flera forskningar som bevisar fördelarna med intelligenta system. Resultaten påvisar att organisationer ökar effektiviteten och kan ta snabbare beslut med hjälp av AI. Man ser i forskningen att AI öppnar möjligheterna för än mera innovativa nya produkter och tjänster. De företag och organisationer som drar nytta av och implementerar AI-system i sin verksamhet kommer att kunna få stora konkurrensfördelar.

AI-system innebär automatiserade beslut istället för till exempel att medarbetarna på avdelningar som kundservice, HR, Ekonomi m.m ska behöva ta egna beslut. Med hjälp av detta kommer din organisation dra nytta av en ökad produktivitet, till följd av större automatisering. Vilket sammanfattningsvis leder till att intäkter genereras i en högre takt.

Artificiell intelligens och SharePoint

Smart FAQ är ett exempel på en tjänst där vi använder Microsoft Azurers Qna Maker, som implementeras på SharePoint intranät. Tjänsten är en bott som är anpassad för frågor och svar, som letar och rankar svar från olika källor baserat på syftet med frågan och skapar förutsättningarna till att enklare underhålla sina olika kunskapsdatabaser.

På Smiling Workplaces är vi alltid i framkant för att hjälpa våra kunder. Genom att driva innovation och effektiviseringar med hjälp av smart teknik. Därför har vi ett nära partnerskap med Microsoft och med flera universitet där deras studenter gör sitt examensarbete hos oss inom AI.