tips-modernt-sharepoint-intranät

5 framgångstips för ett modernt SharePoint intranät

För att kunna stödja medarbetarna i vardagen på ett effektivt sätt, så ställs det flera krav på ett modernt SharePoint intranät. Mycket av detta ser många medarbetare som en hygienfaktor för att kunna arbeta effektivt. Men fortfarande är många företag och organisationer långt ifrån ett modernt SharePoint intranät.

Enkelhet

Användarupplevelsen är en av de mest primära faktorerna till att medarbetarna kommer använda intranätet. Enkel navigering som gör att funktioner och processer blir användarvänliga, som stöttar medarbetarna på ett effektivt sätt. Därför är fokus på användarupplevelsen en stor prioritering på ett modern SharePoint intranät.

Alltid tillgängligt

Det moderna intranätet följer dig vart du än är i världen, som ett stöd i vardagen när du än önskar. Intranätet är tillgängligt dygnet runt oavsett vilket typ av enhet som du använder. Genom att intranätet är responsivt i SharePoint skapas många fördelar, men genom att även nyttja smarta appar som Microsoft SharePoint för Android och iPhone gör tillgängligheten effektiv och enkel.

Samarbete

Den moderna arbetsplatsen engagerar medarbetarna till att främja samarbete, där medarbetarna på ett naturligt sätt delar med sig av kunskap och erfarenhet. Samarbete ska vara enkelt och intranätet ska stödja och uppmana medarbetarna till det i vardagen. Samarbete skapar värde i organisationen och därmed blir företaget konkurrenskraftigt. Därför är samarbete ett viktigt område att fokusera på.

Automatiserade processer

Låt SharePoint intranätet utföra arbetsuppgifter åt de anställda med hjälp av automatiserade processer. Som skapar en effektivitet i organisationen så att de anställda kan spara tid i vardagen för att istället lägga tid och fokus på att förbättra och utveckla erbjudandet internt och till kunderna. Automatisera era affärsprocesser, arbetsflöden och uppgifter. Det hjälper och förenklar medarbetarnas vardag!

Globalt och lokalt

Personaliseringen utifrån vem medarbetaren är på global och lokal nivå är viktiga förutsättningar för att skapa ett attraktivt SharePoint intranät. Intranätet ska vara plattformen som utifrån ett globalt perspektiv ger medarbetarna central information kring företaget. Den lokala nivån är där som medarbetarna spenderar den mesta delen av tiden för att få ett stöd i vardagen.